150 nejkrásnějších citátů o zvířatech  – krátké a úžasné

Napadlo vás někdy, jak by náš svět vypadal bez zvířat? Dokážete si představit Zemi bez ptačího zpěvu, bez ryb v oceánech a nebo nedejbože bez našich domácích mazlíčků, kteří dělají naše životy každý den krásnější? My si to tedy představit neumíme! Vždyť zvířata jsou tak fascinující svou různorodostí, svým vzhledem, svým způsobem života i svými instinkty, že nás i v této hektické době stále dokáží přimět se zastavit a jen je tiše pozorovat – ať už v jejich přirozeném prostředí, nebo u televizní obrazovky v přírodopisném dokumentu. 

Zvířatům bezpochyby za mnohé vděčíme. Jsou to šperky naší přírody, které zkrášlují svět okolo nás, jsou to naši přátelé, kteří naplňují naše srdce láskou a koneckonců jsou to i tvorové, kteří pokládají pro lidi své životy – co si budem povídat, maso neroste na stromech. V každém případě si každý tvor zaslouží náš respekt a úctu. 

Obsah článku

Citáty o zvířatech

 1. „Je třeba celých věků lásky, abychom zvířatům splatili jejich služby.“ –  Christian Morgenstern
 1. „Zvíře má stejně citlivé srdce jako ty. Zvíře cítí radost i bolest jako ty. Zvíře má stejný strach ze smrti jako ty. Zvíře má stejné právo na život jako ty…“ – Peter Rosegger
 1. „Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“ – František z Assisi
 1. „Jen u zvířat si mohu jistě počítat s tím, že se ke mě budou chovat tím lépe, čím se s nimi sám budu lépe zacházet, u člověka však nikoli, dokonce často naopak.“ –  Jean Paul
 1. „Práva zvířat jsou pro mě stejně důležitá jako lidská práva. Je to cesta k všeobecnému lidskému bytí.“ –  Abraham Lincoln
 1. „Nepadá sníh, aby zahubil svět, ale aby každé zvíře ukázalo stopu svou.“ –  Franz Kafka
 1. „Buď vděčný zvířatům – jsou zdrojem tvé síly.“ –  Indiánské přísloví
 1. „Bez ohledu na to, jak talentovaní, bohatí nebo inteligentní jste, jak zacházíte se zvířaty mi říká vše, co o vás potřebuji vědět.“ –  Ralph Smart
 1. „O úrovni země svědčí Zvířata. Vztah ke Zvířatům. Pokud se lidi chovají krutě ke Zvířatům, nepomůže jim žádná demokracie a vlastně vůbec nic.“ – Olga Tokarczuková 
 1.  „Skutečná dobrota člověka se může projevit v naprosté čistotě a svobodě jen vůči tomu, kdo žádnou sílu nepředstavuje. Skutečná mravní zkouška lidstva, ta nejzákladnější (uložená tak hluboko, že uniká našemu zraku), záleží v jeho vztahu k těm, kteří jsou mu dáni napospas: ke zvířatům.“ –  Milan Kundera
 1. „Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.“ – Victor Hugo 
 1. „Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.“  – Leonardo Da Vinci 
 1.  „Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.“ –  Albert Schweitzer
 1.  „Kočku nemůžeš vlastnit. V nejlepším případě můžete být partneři.“ – Sir Harry Swanson 
 1.  „Psi žijí výhradně přítomností. Jsou přívalová vlna emocí, a každá z nich je varianta lásky.“ – Cynthia Heimelová 
 1.  ,,Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře.“ – Johann Wolfgang Goethe
 1.  „Měřítkem naší lidskosti je, jak zacházíme se zvířaty. Zvířata se rychle stávají posledními skutečnými oběťmi. Jedinými otroky a jedinou kořistí. Podle zvířat definujeme člověka. Bez zvířat by nebylo lidstva ani lidskosti. Bez zvířat bude lidstvo, ale ne lidství.“ – Chuck Palahniuk 
 1.  “Kdyby ty nejlaskavější duše byly odměněny nejdelším životem, psi by nás všechny přežili.” 
 1.  „Oči zvířete mají schopnost mluvit tím nejkrásnějším jazykem na světě.“ – Martin Buber 
 1.  „Čím víc poznávám lidi, tím víc mám rád zvířata.“ – Axel Munthe 
 1.  „Zvířata jsou tak příjemní přátelé – na nic se neptají, nic nekritizují.“  – George Eliot 
 1.  „Zvířata neznají nenávist a lidé si myslí, že jsou lepší?“ – Elvis Presley
 1.  „Pravou povahu muže můžete posoudit podle toho, jak zachází s ostatními zvířaty.“ – Paul McCartney
 1.  „Dokud člověk nemiluje zvíře, část jeho duše zůstává neprobuzená.“ – Anatole France
 1.  „Psi jsou naším spojením do ráje. Neznají zlo, žárlivost ani nespokojenost.“ – Milan Kundera
 1.  „Mít rád zvíře, koně, kočku, psa, to je vždycky romantická tragédie. Protože to znamená milovat něco, co zemře dřív než vy.“ – Chuck Palahniuk 
 1.  „Čím víc koček máš, tím dýl žiješ.“ Charles Bukowski
 1.  „Zvíře má jediné přání – aby s ním člověk zacházel lidsky.“ – Pavel Kosorin
 1.  „Lidé někdy mluví o zvířecí krutosti, ale to je velká nespravedlnost a urážka zvířat. Zvíře nemůže být nikdy tak kruté jako člověk, tak umělecky kruté. Tygr jen trhá a hryže, to je vše, co svede. Nikdy ale nepřibije druhého člověka za uši, i kdyby toho byl schopen.“ – Fjodor Michajlovič Dostojevskij 
 1.  „Sebeobětavá a nezištná láska zvířete proniká do srdce toho, kdo zakusil vratké přátelství a iluzorní věrnost člověka.“ – Jack London 
 1.  „Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty.“ –  Mahátma Gándhí
 1.  „Na zvířatech mi připadne báječné to samé, co na dětech. Ta čistota, ta čestnost, kdy vás za nic neodsuzují, nic po vás nechtějí – jen být vaším přítelem.“ – Michael Jackson
 1. „Kdyby zvířata uměla mluvit, pes by byl hloupý a otevřený člověk; ale kočka by měla vzácný půvab a nikdy by neřekla ani slovo přespříliš.“  – Mark Twain 
 1.  „Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý zvířecí rozum.“ – Friedrich Nietzsche 
 1.  „Se zvířaty si rozumím více než s lidmi, možná to je pro to, že u zvířat se nejde z ničeho vykecat slovy. Se zvířaty jsme nuceni mluvit srdcem, vnímat je a naučit se vzájemnému respektu. Radovat se z malých pokroků a budovat si mezi sebou vztah. Škoda, že lidi si přestali naslouchat, vyřešilo by to jistě mnohé.“ – CarmenVerios 
 1.  „Jsme kvintesencí toho, co je ve zvířatech dobré a zlé.“ – Jean De La Fontaine 
 1.  „Zvířata jsou na světě ze svých vlastních důvodů. Nebyla stvořena pro lidi, stejně jako černí nebyli stvořeni pro bílé a ženy pro muže.“ – Alice Walker 
 1.  „Zvíře má duši.“ – Aristoteles 
 1.  „Zvířata nejsou jako lidé. Když je necháš na pokoji, nic ti neudělají. Zato lidé ano, ublíží ti, i když jsi nic špatného neprovedl.“ – Vaddey Ratner 
 1. ,,A skutečně, kůň, který se hrdě nese, je věc takové krásy a úžasu, že přitahuje zraky všech přihlížejících. Nikdo ten pohled neunaví, dokud se bude předvádět ve své nádheře.“ – Xenofón
 1.  „Co můžeme očekávat od náboženství, vyloučíme-li soucit se zvířaty?“ – Richard Wagner 
 1.  „Zvířata se učí ze svých chyb celkem rychle, jinak zahynou. Lidé své chyby z pohodlnosti opakují stále dokola.“ – Milo Mahdall
 1.  „Blahořečím onomu času, kdy lidé žili svorně se zvířaty bok po boku a tvořili s deseti tisíci bytostmi jednu velkou rodinu.“ – Čuang-c‘
 1. ,,Tygr může mít půvab a sílu, lev mocnost a rezervovaný majestát, ale naprostou krásu a ušlechtilost má jen kůň.“
 1.  „Zvířata mají stejné pocity jako člověk: radost a bolest, štěstí a neštěstí. Tato hnutí mysli je postihují ve stejné míře jako nás.“ – Charles Darwin 
 1.  „Někteří lidé mluví se zvířaty. Ne mnoho jich naslouchá. To je problém.“ – Alan Alexander Milne 
 1.  „Neexistují chytrá nebo hloupá zvířata – jsou nižší a vyšší zvířata. Pro mne je každé zvíře jen trochu méně nadaný kolega, který je mi sympatický.“ – Konrad Lorenz 
 1.  „Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat. Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi jak jedná se zvířaty a já ti řeknu kdo jsi.“ – Zarathuštra 
 1.  „Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je člověk před zvířetem? K jednomu místu plynou.“ – Bible 
 1.  „Na Zemi existuje jen trojí láska, kterou si můžeme být naprosto jisti: láska boží, láska mateřská a láska zvířete.“
 1.  „Kdo kamarádí se zvířaty, ten kamarádí s Bohem. Přes zvířata si s ním zadarmo popovídáš.“ – Bohumil Hrabal
 1.  „Tajemnost lidského světa je nepatrná proti hluboké tajemnosti světa zvířat.“ – Jean Rostand 
 1.  „Nevinné rostliny a zvířata jsou Bohem vloženy do rukou člověka, aby je miloval a žil s nimi jako se slabšími sourozenci.“ – Hermann Hesse 
 1.  „Mezi mnou a tím nejmenším zvířetem je rozdíl pouze ve formě zjevu, v podstatě jsme stejní. Zvíře je můj bratr a má stejnou duši jako já.“ – Svámí Abhedānanda 
 1.  „Musí nějaký tvor přinášet lidstvu konkrétní užitek, aby měl právo na život? Otázkou k čemu je dobré, žádáte po zvířeti, aby zdůvodnilo svou existenci, aniž jste se sami pokusili zdůvodnit svou vlastní.“ – Gerald Durrell
 1.  „Pokud se bavíme o věčné lásce musíme hledeť na zvířata. Když si pořídíte mazlíčka je mu jedno jak vypadáte, kdo jste a kolik vydělávate. Pečujte o něj a dá vám své srdce.“
 1.  “Ten, kdo řekl, že se štěstí nedá koupit, zapomněl na štěňata.” – Gene Hill
 1.  „Nic nečiní člověka lidštějším, než láska ke zvířatům.“ – Henry Fielding
 1. “Je úžasné, kolik lásky a smíchu přinášejí do našich životů a dokonce i to, jak moc se díky nim sbližujeme.“  – John Grogan 
 1.  „Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý.“ – Jean Paul 
 1.  „V pohledu zvířat je hluboké světlo, které ve mně probouzí takovou náklonnost, že se má duše otvírá jako útulek pro všechno zvířecí utrpení.“ – Francis Jammes
 1.  „Zvířata kdysi mluvila s lidmi. Teď mlčí, přesvědčena o tom, že jakákoli výměna názorů je zbytečná.“ – Valeriu Butulescu 
 1.  „City jsou někdy jako divoká zvířata – podceňujeme jejich sílu až do chvíle, kdy jim otevřeme klec.“ – Richard Paul Evans
 1.  „Často zapomínáme jak divná věc je to, že tak velké a silné a inteligentní zvíře jako je kůň nechá jiné, daleko slabší zvíře, jezdit na svých zádech.“ – Peter Gray
 1. ,,Nemůžete trénovat koně křikem a očekávat, že bude poslouchat šepot.“  – Dagobert D. Runes.
 1.  „Zvířata o nás vědí více, než my o nich. Jenomže jsou příliš chytrá na to, aby nám to sdělovala.“  – Zdeněk Hanka
 1.  „Takové krátké životy, které naši mazlíčci musí strávit s námi, a většinu z nich tráví každý den čekáním, až se vrátíme domů. Je úžasné, kolik lásky a smíchu přinášejí do našich životů a dokonce, jak moc se díky nim sbližujeme.“ – John Grogan 
 1.  „Jakýkoli letmý pohled do života zvířete urychlí náš život a udělá ho mnohem větším a lepším ve všech směrech.“ – John Muir. 
 1.  „Odsoudili jsme vlka ne za to, čím je, ale za to, za co ho záměrně a mylně vnímáme – mytologizované ztělesnění divokého nelítostného zabijáka – což je ve skutečnosti jen odražený obraz nás samých.“
 • Farley Mowat
 1.  „Pokud mít duši znamená být schopen cítit lásku, loajalitu a vděčnost, pak jsou na tom zvířata lépe než spousta lidí.“ – James Herriot 
 1.  „Nemůžete sdílet svůj život se psem…nebo kočkou a nevědět dokonale, že zvířata mají osobnost, mysl a city.“ – Jane Goodallová 
 1.  „Pes je nejvěrnější ze zvířat a byl by velmi vážený, kdyby to nebylo tak běžné. Náš Pán Bůh učinil své největší dary těmi nejobyčejnějšími.“ – Martin Luther.
 1.  „Hlazení, škrábání a mazlení se psem může být pro mysl a srdce stejně uklidňující jako hluboká meditace a téměř stejně dobré pro duši jako modlitba.“ – Dean Koontz
 1.  „Dávám přednost společnosti zvířat více, než společnosti lidí.“ – Sigmund Freud.
 1. „Můžete chovat psa, ale je to kočka, kdo chová lidi, protože kočky považují lidi za užitečná domácí zvířata.“  – George Mikes
 1.  „Ti, kteří si přejí hladit a mládět divoká zvířata, je ‚milují‘. Ale ti, kteří respektují jejich povahy a chtějí je nechat žít normální život, je milují víc.“ – Edwin Way Teale.
 1.  „Myslím, že mít ve svém životě zvíře, z tebe dělá lepšího člověka.“ – Rachael Ray
 1.  „Zvířata jsou vnímavá, inteligentní, vnímavá, zábavná a zábavná. Dlužíme jim povinnost se postarat stejně jako o děti.“ – Michael Morpurgo 
 1.  „Zvířata mají v sobě více lásky a soucitu než většina lidí.“ – Robert Wagner 
 1.  „Zvířata mají mnohem lepší postoj k životu a smrti než my. Vědí, kdy nadešel jejich čas. My jsme ti, kdo trpí, když pominou, ale je to hojivý druh smutku , který nám umožňuje vypořádat se s dalšími smutky, které není tak snadné uchopit.“ – Emmylou Harris 
 1.  „Moje filozofie, pokud jde o domácí mazlíčky, byla hodně podobná filozofii mít děti: Dostali jste, co jste dostali, a bezpodmínečně jste je milovali, bez ohledu na to, jaké byly jejich povahy nebo nedostatky.“ Gwen Cooper
 1.  „Dům nebo byt se pro mě stane domovem, když k němu přidáte jednu sadu čtyř nohou, šťastný ocas a tu nepopsatelnou míru lásky, které říkáme pes.“ – Roger Caras 
 1. „Bůh stvořil kočku, aby dala člověku potěšení z hlazení tygra.“  – Francois Joseph Mery 
 1.  „Zvířata rozumí lidem lépe než lidé.“ – Ruchi Prabhu
 1.  „Miluj koně a pokus se mu rozumět, aby ti mohl důvěřovat. Buď šťastný z malých pokroků na sobě a svém koni, pak dosáhneš hravě velké věci.” – Egon Von Neindorff 
 1.  „Každý se může naučit, jak komunikovat se zvířaty, pokud je tomuto procesu otevřený a ochotný cvičit.“ – Karen A Anderson
 1.  „Buďte laskaví ke všem domácím mazlíčkům a zvířatům, protože oni budou laskaví zpět k vám.“ – Wesley Porter
 1.  „Zvířata vás odrážejí jako zrcadla. Když jste šťastní, můžete vidět svého psa, jak se usmívá, a když jste smutní, vaše kočka pláče.“ – Munia Khan
 1.  „Zvířata přinášejí životní energii do našich domovů a životů. Domácí mazlíčci sdělují mnoho zpráv o lásce a spojení. Pečujte něžně o všechna domácí zvířata po celý jejich drahocenný život. Mezidruhový tanec lásky zjemňuje a rozšiřuje srdce.“ – Laura Staley
 1.  „Pokud připustíte, že nás mazlíčci mohou milovat stejně jako my je, pak je logika jasná a nelze ji popřít. Pokud věříte, že pro lidi existuje nebe, pak tam musí být a čekat na nás, až přijdeme. Nebe je láska a mazlíčci to s námi vždy sdílejí.“ – Wallace Sife
 1.  „Mojí módní filozofií je, že pokud nejsi pokrytý psími chlupy, tvůj život je prázdný.“  –  Elayne Boosler 
 1.  „Nikdo se nemůže cítit tak bezmocný jako majitel nemocné zlaté rybky.“ – Kin Hubbard
 1.  „Naši dokonalí společníci nemají nikdy méně, než čtyři stopy.“  – Colette
 1.  „Nebe nikdy nebude rájem, pokud tam na mě nebudou čekat moje kočky.“
 1.  „Zvířata v našich životech tolik znamenají. Žijeme v roztříštěné a odpojené kultuře. Politika je ošklivá, náboženství válčí, technologie je stresující a ekonomika je nešťastná. Co je jedna věc, kterou máme v životě, na kterou se můžeme spolehnout? Pes nebo kočka, kteří nás milují bezpodmínečně, každý den, velmi věrně.“ – Jon Katz
 1.  „Koťata jsou andělé s vousky.“ – Alexis Flora Hope 
 1.  „Moje slunce nepřichází z nebe. Pochází z lásky v očích mého psa.“ 
 1.  „Zvířata s námi sdílejí výsadu mít duši.“ – Pythagoras 
 1.  „Ne každý člověk ví, jak milovat psa, ale každý pes ví, jak milovat člověka.“
 1.  „Láska je čtyřnohé slovo.“ 
 1.  „Zvířata jsou spolehlivá, mnohá plná lásky, opravdová ve svých citech, předvídatelná ve svém jednání, vděčná a loajální. Obtížné standardy, které by lidé měli dodržovat.“ – Alfred A. Montapert
 1.  „Je těžké pochopit, proč si lidé neuvědomují, že domácí mazlíčci jsou dary lidstvu.“ – Linda Blairová
 1.  „Kdyby ty nejlaskavější duše byly odměněny nejdelším životem, psi by nás všechny přežili.“  
 1.  „Opravdu miluji domácí mazlíčky. Jsou jako děti. Vědí, jestli je opravdu milujete nebo ne. Nemůžeš je oklamat.“ – Donna Douglasová 
 1.  „Majitelé psů si jistě všimli, že když jim poskytnete jídlo, vodu, přístřeší a náklonnost, budou si myslet, že jste Bůh. Zatímco majitelé koček jsou nuceni si uvědomit, že když jim poskytnete jídlo, vodu a náklonnost, vyvodí závěr, že jsou Bůh.“ – Christopher Hitchens
 1.  „Zvířata jsou jako malí andělé sesláni na zem, aby nás naučili milovat. Nezlobí se a nehrají hloupé hry. Jsou tu vždy pro nás.“ – Whitney Mandel 
 1.  „Zvířata nejsou majetek nebo „věci“, ale spíše živé organismy, subjekty života, které si zaslouží náš soucit, respekt, přátelství a podporu.“ – Marc Bekoff
 1.  „Kdyby všechna zvířata zmizela, lidé by zemřeli na velkou osamělost ducha, protože cokoli se stane zvířatům, stane se také člověku. Všechny věci spolu souvisí.“ – Náčelník Seattle kmene Suwamish
 1.  „Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné.“ – George Orwell 
 1. „Pouze zvířata nebyla vyhnána z Ráje.“ – Milan Kundera 
 1. „Nemůžeme změnit svět pro zvířata, aniž bychom změnili své představy o zvířatech. Musíme přejít od myšlenky, že zvířata jsou věci, nástroje, stroje, komodity, zdroje zde pro naše použití, k myšlence, že jako vnímající bytosti mají svou vlastní hodnotu a důstojnost.“ – Andrew Linzey
 1. „Pro zvířecího člověka není domov bez zvířat žádným domovem.“ – Cleveland Amory 
 1. „Pokud člověk touží po spravedlivém životě, jeho prvním aktem abstinence je zranění zvířat.“ – Leo Tolstoy
 1. „Bůh dal zvířatům moudrost mimo naši schopnost vidět:Každý ví přirozeně, jak žít,což se my musíme pracně naučit.“ – Margaret Atwoodová
 1. „Zvířata, ze kterých jsme udělali své otroky, neradi považujeme za sobě rovné.“ – Charles Darwin
 1. „Mnoho našich domácích zvířat hrálo důležitou roli v civilizaci člověka. Bez nich – zvláště psa, koně, krávy a ovce – by byl vývoj člověka kupředu a nahoru pomalý a nejistý. Ty země, do kterých se domestikace nedostala, se stále blíží barbarství.“ – Cw Burkett
 1. „Zvířata mají jednu věc, která je staví daleko před lidi: nepřetvařují se a nemusíte se před nimi přetvařovat.“ – Ivan Klíma 
 1. „Zvířata jsou jen čisté, nekomplikované entity stvořené Bohem. Žijí jako Masajové v Keni – protože každý den je pro ně navždy a „teď“ je čas, kdy žijí. Na vaše mazlíčky se můžete rozčilovat a křičet na ně, ale během několika minut vám zase láskyplně olizují ruku.“ – Sylvia Brownová
 1. „Pohrdání životem zvířat vede k pohrdání životem lidským.“ – Edward Abbey 
 1. „I u zvířete, pokud projevujete upřímnou náklonnost, se postupně rozvíjí důvěra… Pokud neustále ukazujete špatnou tvář a bití, jak můžete rozvíjet přátelství?“ – Dalajlama
 1. „Žraloci jsou krásná zvířata, a pokud máte to štěstí, že jich uvidíte hodně, znamená to, že jste ve zdravém oceánu. Měli byste se bát, pokud jste v oceánu a nevidíte žraloky.“ – Sylvia Earle 
 1. „Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá zvířata jsou si rovnější.“ – George Orwell 
 1. „Mohu najít Boha v přírodě, ve zvířatech, v ptácích a životním prostředí.“ – Pat Buckley 
 1. „Jediná upřímná reakce a opravdová loajalita, které se nám dostává, je od našich zvířat.“ – Douglas Murray 
 1. „Rezignoval jsem na lidskou rasu. Podívejte se, jak zacházíme se zvířaty.“ – Spike Milligan
 1. „Skutečný soucit je projevovat laskavost zvířatům, aniž bychom za to něco očekávali.“ – Paul Oxton 
 1.  „Zvířata, stejně jako my, jsou živé duše. Nejsou to věci. Nejsou předměty. Ani nejsou lidé. Přesto truchlí. Oni milují. Oni tancují. Oni trpí. Znají vrcholy a propasti bytí.“ – Gary Kowalski 
 1. „Divoká zvířata jsou méně divoká a lidštější než mnoho lidí tohoto světa.“ – Munia Khan
 1.  „Svým koním říkám ‚božská zrcadla‘ – odrážejí emoce, které do nich vkládáte. Pokud do nich vložíte lásku, respekt, laskavost a zvědavost, kůň to vrátí.“  – Allan Hamilton
 1.  ​​„Zvířata jsou inspirativní. Nevědí, jak lhát. Jsou to přírodní síly.“  – Charles Bukowski 
 1.  „Dům není domovem bez domácího mazlíčka.“
 1. “Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.“ –  Cyril Šedý
 1. „Dokud si lidé budou myslet, že zvířata necítí, budou muset zvířata cítit, že lidé nemyslí.“ 
 1. „Ochrana zvířat je výchovou k lidskosti.“ – Albert Schweitzer
 1. „Svět není podřadný produkt a zvířata nejsou výmyslem pro naše použití.“ – Arthur Schopenhauer 
 1. „Žádné zvíře si nezaslouží, aby jeho jméno bylo zneužito k urážce člověka.“ – Ernst R. Hauschka
 1. „Jsou chvíle, kdy potřebujete ticho zvířat, abyste se vzpamatovali ze světa lidí.“
 1. „Nemáme dvě srdce, jedno pro zvířata a druhé pro lidi; máme jedno srdce, nebo nemáme žádné.“ – Alphonse de Lamartine
 1. „Člověče, nechlub se svou nadřazeností nad zvířaty, protože jsou bez hříchu, zatímco ty, se vší svou velikostí, poskvrňuješ zemi, kdekoli se objevíš, a zanecháváš za sebou špatnou stopu – a to je bohužel pravda. téměř pro každého z nás!“ – Fjodor Michajlovič Dostojevskij
 1. „Ten, kdo týrá zvířata, nemá duši a chybí mu Boží dobrý duch, jakkoli vznešeně vypadá, nikdy by se mu nemělo věřit.“ – Johann Wolfgang von Goethe
 1. „Všechna zvířata kromě člověka vědí, že nejvyšším cílem života je radost.“ – Samuel Butler
 1. „kožich nosí pouze krásná zvířata nebo oškliví lidé.“
 1. „Zvířata často mluví rozumněji očima než lidé ústy.“ – Ludovic Halévy
 1. „Zacházejte se svým mazlíčkem tak, abyste v příštím životě bez problémů zvládli obrácené role.“ – Pascal Lachenmeier 
 1.  „Je jasné, že zvířata vědí více, než si myslíme, a myslí mnohem více, než víme my.“  – Irene M. Pepperbergová 
 1. „Zvířata jsou mostem mezi námi a krásou všeho, co je přirozené. Ukazují nám, co v našich životech chybí, a jak se milovat úplněji a bezpodmínečně. Spojují nás zpět s tím, kým jsme, a s cílem proč jsme tady.“  – Trisha McCaghová 
 1. „Jak to, že zvířata rozumí věcem, nevím, ale jisté je, že chápou. Možná existuje jazyk, který se neskládá ze slov a všechno na světě mu rozumí. Snad ve všem je ukryta duše a ta může vždy mluvit, aniž by vydala hlásku, k jiné duši.“ – Frances Hodgson Burnett 
 1. „Disciplína není o tom, ukázat psovi, kdo je pánem; jde o převzetí

odpovědnosti za živého tvora, kterého jste si přivedli do svého světa.“ – Cesar Millan 

 1. „Když zvířata vyjadřují své pocity, tečou jako voda z chrliče. Emoce zvířat jsou syrové, nefiltrované a nekontrolované. Jejich radost je nejčistší a nejnakažlivější z radostí a jejich smutek nejhlubší a nejničivější. Jejich vášně nás srážejí na kolena v radosti i smutku.“ – Marc Bekoff 
 1. „Osud zvířat je pro mě mnohem důležitější než strach, že budu vypadat směšně.“ – Emile Zola
4.9/5 - (17 votes)
Obsah článku

Odebírejte články a nic vám neunikne

Dáme vám vědět, jak vyjde další článek. Můžete se kdykoli odhlásit.

Podobné články

Nejnovější články na webu