Kastrace psa: vše, co potřebujete vědět

V tomto článku se budeme věnovat poměrně kontroverznímu tématu, a tím je kastrace psů a fen. Z diskuzí na různých webových stránkách i facebookových skupinách to téměř vypadá, že co člověk, to jiný názor na kastraci.  Jinak se k ní staví provozovatelé útulků a depozit, jinak výcvikáři nebo lidé, kteří psa využívají k práci, a jinak majitelé, kteří mají psa či fenku jenom jako rodinného mazlíčka. Budu se tedy snažit toto téma zpracovat tak, aby bylo co nejvíce objektivní a můj osobní postoj ke kastraci do něj zasahoval minimálně.

Čtěte zde: Průvodce výběrem nejlepších granulí pro kastrované psy

I. Co je to kastrace?

Obecně se dá říci, že kastrací rozumíme odejmutí vnitřních pohlavních orgánů psa nebo feny. 

1) Kastrace u feny

Při kastraci feny může být tato provedena dvěma způsoby. Fence jsou odejmuty jen vaječníky nebo vaječníky a děloha. Obojí zcela zamezí jejím reprodukčním schopnostem a říji – hárání. V případě, že je děloha ponechána, přetrvává riziko onemocnění spojených s tímto orgánem. Může být provedena klasickým řezem nebo laparoskopicky.

Pojďme si tedy probrat jaké dopady může mít kastrace na zdraví a spokojený život naší fenky.

Výhody kastrace u fen

 • Kastrovaná fenka po zákroku již nikdy nebude hárat. Pokud vám 2x ročně před domem nebo i bytem krouží rozdychtění nápadníci z celé ulice a okolí, kastrace feny tomu bezpečně zamezí.
 • Zástupy potencionálních psích tatínků mívají i další nehezké průvodní znaky. Kromě milostných serenád pod vašimi okny může být i okolí domu a váš majetek značně znehodnocen milostnými vzkazy nápadníků. Nejeden okrasný plot nebo předzahrádka byli zničeni extrémním značkováním v době hárání. Pakliže vaše fenka nebude lákadlem, odpadne vám i tato starost.
 • Vyhnete se nechtěnému krytí. Mít doma bandu chlupatých kuliček je jistě roztomilé. Ale opravdu najdete skvělý domov pro dalších třeba 12 štěňátek? Příroda je mocná čarodějka a nikdy nevíte, kolik štěňátek vaše fenka porodí. 
 • Porod a následnou péči o štěňata si vaše fenka rozhodně neužije. Ani finanční stránka péče o tlupu malých výtržníků, zničené zařízení bytu a 24 hodinová starost po dobu dvou měsíců, než štěňata odejdou do nových domovů, nejsou právě procházka růžovou zahradou.
 • Vyhnete se falešné březosti. Je to stav, který vzniká 6 – 8 týdnů po ukončení hárání. Fenka má pocit, že bude brzo rodit, nebo už porodila. Za náhradní štěňata může považovat například plyšové nebo pískací hračky. Fenka tímto stavem trpí jak fyzicky, tak duševně. Falešná březost bývá úzce spojena s hormonální nerovnováhou vzniklou právě činností reprodukčních orgánů. Mnohdy bývají projevy falešné březosti až extrémní jak po zdravotní, tak po povahové stránce.
 • Může dojít ke změně povahy. I když je tento jev opravdu velmi individuální, může kastrace zmírnit některé nežádoucí projevy chování nebo přílišnou aktivitu feny. Avšak nikdy, prosím, neberte kastraci jako náhradu výchovy a výcviku.
 • Výrazně snížíte rizika nádorových a jiných onemocnění. Jednoduše řečeno, tam kde nic není, nemůže nic bujet nebo se zanítit. Rakovina dělohy, vaječníků nebo pyometra ( zánět dělohy) se tedy vaší fence určitě vyhnou. V prevenci proti nádorovým onemocněním mléčných žláz nebo diabetu hraje kastrace také významnou roli.
 • Omezení geneticky přenosných onemocnění a vad. Přestože majitelé mnohdy tvrdí, že jejich pejsek je zcela zdráv, nejsou schopni to nějak dokázat. Existuje nespočet genetických onemocnění a vad, které se projeví až v další generaci nebo pouze při nevhodném spojení dvou jedinců, kteří tuto genetickou informaci nesou.
 • Kastrací se také vyhnete nemocem přenášeným pohlavním stykem u psů.

Nevýhody kastrace u fen

 • Kastrace je stav definitivní a nevratný. Pokud se rozhodnete jednou fenu vykastrovat, už nikdy nebude moct mít štěňata. Pokud vlastníte fenku, která by mohla být přínosem do chovu, dobře si tuto možnost promyslete.
 • Může dojít ke změně povahy. V předešlém odstavci jsme toto uvedli jako devizu. Bohužel, změny nemusí nastat jen k lepšímu, ale i k horšímu.
 • Kastrovaná fena se může stát v psím světě otloukánkem. Mnoho zvířat reaguje na kastráty jinak, než na zvířata se zachovanou plodností. Není to pravidlem, ale lehce se může stát, že vaše fena bude některými jedinci odstrkována, napadána nebo doslova šikanována. Přesto, že nehárá, může některým psům opravdu vonět a být tak od určitých jedinců terčem sexuálních útoků.
 • Změna kvality srsti. Díky absenci pohlavních hormonů se mohou projevit změny jak v množství tak kvalitě osrstění.
 • Močová inkontinence. Bývá také dávána do spojistosti s absencí estrogenu. Tento stav se dá však velmi dobře ovlivnit vhodnou a šetrnou medikací.
 • Do spojitosti s kastrací se dává i možnost vzniku osteosarkomu (nádorového onemocnění kostí). Bývá však následkem především velmi brzkých kastrací, které probíhají ještě před pohlavní zralostí feny.
 • Obezita. Stejně jako u močové inkontinence se tento problém může a nemusí objevit. Ani kastrovaná fenka nemusí být obézní, pokud jí majitel dopřeje dostatek pohybu a v případě potřeby upraví krmnou dávku.

2) Kastrace u psa

Kastrace psa spočívá v odejmutí varlat. Pro psa je tento zákrok, narozdíl od kastrace u fenky, nenáročný a i rekonvalescence bývá rychlá a poměrně bez komplikací.

Stejně jako u fenek, i u psů najdeme v důsledku kastrace pozitivní i negativní stránku tohoto zákroku.

Výhody kastrace u psů

 • Zamezení toulání. I když některá plemena nebo jedinci mají toulavé boty ve své povaze, u mnoha psů je potulka spojená s háráním fenek v okolí. Při svých útěcích jsou někteří velmi vynalézaví až nezastavitelní. Kromě nežádoucího nakrytí tak zamezíte i rizikům jako je srážka s autem nebo s kulkou myslivecké stráže.
 • Nežádoucí krytí. Pakliže doma máme psa i fenku, je kastrace psa vhodným řešením nežádoucího nakrytí domácí feny. I když lze zvířata vcelku spolehlivě oddělovat a hlídat, jistotu, že vám nepustí psa k feně třeba vaše dítě, nemáte nikdy.Pro psa je navíc kastrace méně invazivní zákrok než pro fenu.
 • Duševní pohoda. Každý pes prožívá období říje po svém. Jsou jedinci, se kterými to ani nehne. Ale bohužel existují i tací, kterým ani zvýšená aktivita a zaměstnání mysli k duševní pohodě nepomůže. Pokud se váš pes opravdu trápí, nežere, celé dny štěká či vyje a v hlavě má jen svou vyvolenou, je kastrace možným řešením.Zejména ve městech, kde je koncentrace fenek vyšší a hárají takřka nepřetržitě, je pro mnohé psy taková situace opravdu značně nekomfortní.
 • Změna povahy. Stejně jako u fenek, i u psa můžeme v některých případech docílit změny v chování. Kastráti se velmi osvědčili i jako pracovní psi. Díky absenci sexuálního pudu mají lepší schopnost soustředit se na práci ( vodící psi). 
 • Pozitivní zdravotní hlediska u kastrovaných psů také nemůžeme opomenout. Jedná se zejména o nádory na varlatech, perianálních žlázkách nebo významné snížení rizika onemocnění prostaty. Kastrace se také doporučuje v případě jednostranného nebo oboustranného kryptorchismu – nesestoupení varlat do šourku.
 • Hygienické hledisko výhody kastrace spočívá v tom, že roztoužený pejsek mnohem častěji značkuje. I když se tomu dá důslednou výhodou zabránit alespoň v bytě, venčení takového Casanovy bývá opravdu velmi, velmi zdlouhavé.
 • Omezení geneticky přenosných onemocnění a vad. Přestože majitelé mnohdy tvrdí, že jejich pejsek je zcela zdráv, nejsou schopni to nějak dokázat. Existuje nespočet genetických onemocnění a vad, které se projeví až v další generaci nebo pouze při nevhodném spojení dvou jedinců, kteří tuto genetickou informaci nesou.
 • Kastrací se také vyhnete nemocem přenášeným u psů pohlavním stykem.

Nevýhody kastrace u psů

 • Změny povahy mohou být u kastrátů i negativní. Sexuální pud bývá často, mimo jiné, hnacím motorem aktivity psích samečků. V některých oblastech jejich jistá pohodlnost a snížený “drive” může být spíše na škodu.
 • Stejně jako u fen je i u psů kastrace nevratným zákrokem. Zvažte opravdu dobře, zda by váš pes opravdu do chovu nic nepřinesl.
 • Sociální vyčlenění bývá u psů snad ještě znatelnější než u fenek. Mnoha jejich soukmenovcům voní kastrát jako fenka, nebo prostě jinak. Útoky a sexuální obtěžování mohou být také důsledkem kastrace.
 • Vzácně se i u psů může objevit inkontinence moči.
 • Jako u fenek může kastrace zvýšit riziko osteosarkomu. Opět však zejména u zvířat kastrovaných jako velmi mladých.
 • Obezita po kastraci se nemusí vyhnout ani psům. Stále však platí, že s dostatečným pohybem a úpravou stravy se nemusíte tohoto neduhu u svého psa příliš obávat.(zdroj).

II. Vhodný věk pro provedení kastrace

V předchozích odstavcích jsme několikrát zmínili i tzv. rané kastrace, tedy kastrace štěňat. Ty jsou v České republice spíše neobvyklé. Avšak například ve Velké Británii nebo USA velmi populární.  Rané kastrace jednak zvyšují riziko osteosarkomu, ale také v podstatě psa brzdí ve vývoji. Velmi brzkým kastrováním psů i fenek dostanete zvířátko, které bude věčným štěnětem. Toto se promítá jednak do vzhledu,ale také do chování psa. Zvíře tak v podstatě nikdy nedospěje. Bude stále hravé, aktivní a bláznivé jako malé štěňátko.

U fenek se obecně doporučuje, kvůli zamezení vzniku nádorových onemocnění, provádět kastraci mezi prvním a druhým háráním. V té době je u většiny plemen dokončen i tělesný a duševní vývoj. U malých a středních plemen je to kolo roku věku. U velkých a obřích plemen je vhodnější provést kastraci až kolem 18 – 24 měsíce(zdroj).. Ideální dobou je pro kastraci fen doba, kdy fena nehárá.

U psů není doba, kdy je vhodné psa vykastrovat, nijak vázaná na období. Pouze by se měl opět dodržek vhodný věk kvůli dokončení tělesného a psychického vývoje.


III. Nejčastější mýty a pověry spojené s kastrací

 • Každá fena musí mít alespoň jednou za život štěňata. Bohužel, toto propagují i někteří veterináři. Přitom v podstatě neexistuje žádná studie pojednávající o tom, že by feny, které rodily na tom byly zdravotně výrazně lépe než ty, kterým bylo mateřství upřeno. Naopak – kastrací se vaše fena některým onemocněním může zcela vyhnout.
 • Kastrované zvíře bude trpět obezitou. Nebude. Pokud se majitel pejskovi postará o dostatek přiměřeného pohybu a upraví mu množství nebo složení krmné dávky, s nejvyšší pravděpodobností se problémům s váhou zcela vyhne. Naopak ti, kteří byli před kastrací kost a kůže, se mohou konečně dostat do kondice.
 • Kastrovaný pes nebo fena nehlídají/neloví. Sexuální pud nemá s kořistnickým nebo loveckým pudem nic společného. 
 • Kastrace vyřeší výchovné problémy. V poslední době je v mnoha kynologických diskuzích doporučována kastrace jako “univerzální lék” na veškeré problémy. Ať už se jedná o značkování, demolici bytu, nežravost, agresivitu na lidi či na jiné psy, neposlušnost aj…, kastrace nenahrazuje ani výchovu, ani výcvik. Může pomoci, pokud problém vězí v sexuálním pudu zvířete, ale není odpovědí na vše.
 • Když už je fena jednou nakrytá, nedá se s tím nic dělat. Omyl. Kastraci lze provést i fen, která už je březí. Samozřejmě se kastruje i s plody. Pro některé milovníky zvířátek je tato představa značně odporná a neetická. Jsou však případy, kdy může být mnohem ohrožující nechat fenu porodit ( zdravotní stav, věk, nevhodné spojení typu mini fenka a maxi pes…). 
 • Každá fenka( žena, kočka, kobyla, ovce – jakákoliv samička) má právo být matkou a zažít tu nádheru mít svoje malinké děti a kastrací jim toto právo upřeme. Ano, tato představa je skutečně nádherná. Pokud by se ovšem ta fenka, stejně jako lidská matka, ke kterým je přirovnávána, starala o své děti až do dospělosti a poté její psí děti byly zcela samostatné. Nebo, pakliže by si takto smýšlející majitel nechal celý, třeba patnáctihlavý vrh malých štěňat doma a staral se o ně, až do jejich skonu. A o jejich potomky. A potomky potomků… Ani v přírodě nerodí každá fena nebo vlčice. Tato výsada je propůjčena jen hlavní feně. Její sestry, dcery a tety se pak starají spolu s ní o narozený vrh. Tento typ argumentu má zpravidla za následek plnící se útulky a depozita.
 • Kastrovaný pes či fena již nejsou plnohodnotným zvířetem. Připouštíme, že kastráti mohou být poněkud pohodlnější a laxnější, a jak je zmíněno výše, mohou postrádat ( zejména pro sportovní kynologii) tolik ceněný drive, nicméně není to opět obecně platné tvrzení. Změna aktivity nebo povahy je natolik individuální, že ji nelze relevantně prokázat(zdroj).

IV. Alternativy k zamezení nechtěného krytí

Ne každý chce nebo může své zvíře kastrovat. Pro ty, kteří se tomuto chirurgickému zákroku z jakéhokoliv důvodu chtějí vyhnout, avšak nepřejí si po svém psu, či feně potomky, existují i jiné metody, jak zabránit nechtěnému krytí.

1) Hlídáním

Většina majitelů si vystačí s obyčejným hlídáním fenky či psa, a důslednou výchovou. I když je to u některých jedinců opravdu velký kus práce, lze psa naučit háravé feny ignorovat, odvolat je i v případě, že narazí venku na čerstvý pach roztoužené samičky.

Háravé fenky naopak v době hárání máme neustále pod kontrolou a pouštíme je pouze pokud je jejich vycvičenost natolik dobrá, že nám nefrnknou za prvním nápadníkem. V kritickém období (v tzv. krycí dny, kdy může fenka zabřeznout) raději nevěříme ani těm 100% poslušným. Háravou fenu nenecháváme bez dohledu ani na oplocené zahradě či v kotci. Pes je schopen fenu úspěšně nakrýt i přes plot. Také velikostní rozdíly jim nedělají příliš velké potíže a to, že jejich vyvolená či vyvolený jsou původu neurozeného je nechává zcela chladnými.

Pokud máte v domě či bytě fenku i psa schopné reprodukce, je třeba hlídat je o to více a poučit v tomto směru i ostatní obyvatele. Vychovaného psa a fenu můžete mít v podstatě po celou dobu hárání dohromady. Avšak  přesto je jistější v krycí dny je oddělovat alespoň po dobu vaší nepřítomnosti. Nejlépe tak,aby se k sobě vůbec nedostali ( každý v jiné místnosti, každý ve své kleci nebo přepravce…)

2) Antikoncepční injekce

Antikoncepční injekce lze u fenek využít k vynechání nebo oddálení hárání. Vzhledem ke kontroverzním názorům na tuto metodu ji nebudeme ani zatracovat, ani doporučovat. O vhodnosti antikoncepce se raději poraďte přímo se svým veterinářem. Avšak i ti se v názorech na tuto metodu značně rozcházejí. Obecně bychom to shrnuli tak, že jednou za dlouhou dobu je tento přípravek akceptovatelný,ale nedoporučuje se jako pravidelné nebo dlouhodobé řešení.

3) Chemická (hormonální) kastrace psa

Chemická (hormonální) kastrace psa je založena na principu implantátu, který postupně uvolňuje do těla látky ovlivňující nervový systém. Zjednodušeně řečeno –  přesvědčí mozek psa o tom, že vlastně žádné reprodukční orgány nemá. Prostě mu vypne pohlavní pud. Účinek implantátu je omezený a vydrží zhruba půl roku. Plodnost psa je tak zcela zachována. O celé problematice se informujte u svého veterináře.


V. Nařízená kastrace

Mnozí z vás, kdo uvažujete nebo jste uvažovali nad pořízením pejska či fenku z různých záchranných sdružení nebo útulku jste se jistě setkali s formulkou v adopční smlouvě o nutnosti kastrace ve vhodném věku zvířete. Nebo vám bylo nabízeno zvíře již kastrované.

Také mnozí chovatelé si již, u zvířat, která mají vadu vylučující z chovu nebo jsou prodána v tzv. pet kvalitě, podobnou podmínku určují v kupní smlouvě štěněte.

Vzhledem k tomu, že v ČR je již dlouhodobě situace v útulcích kritická, není se čemu divit. Bohužel není žádnou výjimkou, že noví majitelé adoptovaných fenek i psů, tato zvířata dále rozmnožují. Zejména z důvodů uvedených v odstavci o mýtech a pověrách provázející kastraci. V dobré víře svoji zahráněnou fenku nechají nakrýt nebo svého pejska nabídnou ke krytí. Co se však stane s jejich potomky, které třeba i darují, nebo s dalšími generacemi takových pejsků, o to již nejeví zájem.

Díky nařízené kastraci také mnoho zvířat nenajde domov a to ze zcela irelevantního důvodu, že totiž kastrace dané zvíře nějakým způsobem zmrzačí na těle i na duchu. Věřte však, že mnohem více takové zvíře trpí, pokud ho jen kvůli kastraci odsoudíte k dožití v kotci útulku.

Pokud se oprostíme od předsudků a podíváme se na nařízené kastrace čistě logicky, dojdeme k závěru, že kastrace je, vedle zodpovědného hlídání  svých svěřenců, jeden z velmi účinných způsobů, jak můžeme počet odložených psů výrazně snížit.

4.8/5 - (10 votes)
Obsah článku

Odebírejte články a nic vám neunikne

Dáme vám vědět, jak vyjde další článek. Můžete se kdykoli odhlásit.

Podobné články

Nejnovější články na webu