100 nejlepších citátů o koních a lidech – krátké a krásné

Ne nadarmo se říká, že je láska ke koním diagnózou na celý život. Podlehnout magické kráse těchto impozantních stvoření, přitom není vůbec těžké – stačí se zahledět do těch hlubokých, upřímných očí, dotknout se jejich sametově hebkého nosu a nasávat typickou koňskou vůni, která vám ulpí v mysli… A také všude na oblečení. Na tom ale není nic špatného! 

Koneckonců spoustu významných osobností místo drahých parfémů preferovalo spíše stájový odér, místo společenského oblečení oblékali raději jezdecké rajtky a na svět nejraději hleděli z koňského hřbetu. Právě koňský hřbet byl nesčetněkrát v historii místem, kde se dělala důležitá rozhodnutí, která psala světové dějiny. Při jízdě na koni totiž objevíte zcela jiný svět, který byl zcela určitě inspirací pro mnoho z citátů, které jsme si připravili nejen pro všechny jezdce, ale i pro ty, kteří krásu koní zatím obdivují jen ze země. 

Obsah článku

Citáty o koních

 1. “Miluj koně a pokus se mu rozumět, aby ti mohl důvěřovat. Buď šťastný z malých pokroků na sobě a svém koni, pak dosáhneš hravě velké věci.” – Egon Von Neindorff
 1. “Varování všeobecného lékaře : koně jsou drazí, návykoví a mohou narušit schopnost zdravě uvažovat.”
 1. “Nejste opravdový jezdec, do okamžiku než spadnete.”
 1. “Kůň běží s plícemi, setrvává srdcem a vyhrává charakterem.” 1 Tesio
 1. “Kůň je Pegas vyhnaný z Olympu.” – V. Kubín
 1. Koni nezáleží na tom, jak moc víš, dokud neví, jak moc ti na něm záleží. 
 1. ,,Nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce.“ – Jean Trarieux
 1. ,,Kůň bez jezdce je stále koněm. Ale jezdec bez koně je jen člověkem.“ – Stanislaw Jerzy Lec
 1. ,,Žádný filosof nám neporozumí tolik jako psi a koně.“ – Herman Melville 
 1. ,,Kůň může půjčit svému jezdci rychlost a sílu, kterou on nebo ona postrádají, ale jezdec, který je moudrý ví, že to není nic víc než půjčka.“ – Pam Brown
 1. ,,Špatně naladěný člověk nikdy neudělá dobře naladěného koně.“ – Anna Sewell 
 1. ,,Často zapomínáme jak divná věc je to, že tak velké a silné a inteligentní zvíře jako je kůň nechá jiné, daleko slabší zvíře, jezdit na svých zádech.“ – Peter Gray
 1. ,,Člověk na koni je na tom duševně a psychicky lépe než člověk na zemi.“ – John Steinbeck
 1. ,,Žádná hodina života není ztracená, pokud je strávená v sedle.“ – Winston Churchill
 1. ,,Že mi je můj kůň nejmilejší říkáš ty, člověče, že je hřích. Kůň mi zůstal v bouři věrný, člověk ani ve větru.“ – Rene Keller 
 1. ,,Kůň, který dlouho stál, špatně poběží.“ – Ovidius
 1. ,,Potřebovali byste koně, neboť teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým.“ – George Bernard Shaw
 1. ,,Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře.“ – Johann Wolfgang Goethe
 1. ,,Koně se nechají přivést k vodě, ale nedají se přinutit, aby pili.“ – Švédské přísloví
 1. ,,Tvůj kůň může být pouze tak odvážný, jako ty sám.“ – Pat Parelli
 1. ,,Dbej na to, aby se tvé myšlenky stali myšlenkami koně, ale předtím porozuměj jeho myšlenkám.“ – Pat Parelli
 1.  ,,Cval je lék na každé zlo.“ – Benjamin Disraeli
 1.  ,,Ach ten kůň. Pohleďte na jeho šlechetnost bez domýšlivosti, přátelství bez závisti, krásu bez marnosti. Ochotný sluha, a přesto nikdy otrok.“ – Ronald Duncan 
 1. ,,Hoďte své srdce přes překážku a váš kůň ho bude následovat.“ 
 1. ,,Je mnoho báječných míst na světě, ale jedno z mých nejoblíbenějších je na koňském hřbetě.“
 1. ,,Jízdou na koni si půjčujeme svobodu.“ – Helen Thompson
 1. ,,Jsme všichni vespolek tak blízce příbuzní jako dostihový koně, ale nejsme tak pěkní na pohled.“ – J.Galswothy
 1. ,,Kdyby kůň o své síle věděl, nikdo by na něm neseděl.“
 1. ,,Krásný kůň je vždycky zážitek… Je to ten druh citového zážitku, který slova pokazí.“ 
 1. ,,Kůň je nejupřímnější tvor na zemi – dělá-li něco špatně, je to pravděpodobně proto, že jste mu to poručili.“
 1. ,,Miluješ-li koně je to doživotně. Je to nemoc,na kterou není žádný lék.“ 
 1. ,,Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.“
 1. ,,Když může být kůň zábavou pro tebe, můžeš být ty zábavou pro svého koně.“ – Pat Parelli
 1. ,,Nedívej se koni před nohy, to je jeho práce.“ – Pat Parreli
 1. ,,Nejtěžší věc, kterou lze na koni dělat, je nedělat absolutně nic.“ 
 1. ,,Nikdo nemůže učit jezdectví lépe než kůň.“ – Clive Staples Lewis
 1. ,,Nikdy se doopravdy nenaučíš klít, dokud se nenaučíš jezdit na koni.“
 1. ,,Podívejte se koni do oka a okamžitě budete vědět, jestli mu můžete důvěřovat“
 1. ,,Pokud řekne váš kůň „ne“, buď jste se zeptali na špatnou otázku, nebo jste položili otázku špatně.“ – Pat Parelli 
 1. ,,Poník je sen dětství. Kůň je poklad dospělosti.“ – Rebecca Carrollová
 1. ,,Potřebovali byste koně, neboť teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým.“ – G.B.Shaw  
 1. ,,Tygr může mít půvab a sílu, lev mocnost a rezervovaný majestát, ale naprostou krásu a ušlechtilost má jen kůň.“ 
 1. ,,Vítr se proháněl. Bůh jej vzal, zhmotnil a vytvořil z něj koně. S jiskřičkou duše však kůň letěl sám jako vítr s větrem o závod.“  
 1. ,,V koni se promítají sny člověka o vlastní síle, moci a kráse.“  
 1. ,,Všechno štěstí světa spočívá na hřbetě koně.“ 
 1. ,,Zeptejte se mne na ukázku poezie pohybu a já vám ukážu koně.“ 
 1. ,,Váš kůň vás miluje; ne pro váš vzhled, ale pro vaši lásku (a jídlo!)“ 
 1. ,,Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu :„Tobě rovného jsem neuděl, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima…“ – Korán
 1. ,,Život je krásný, koně ho dělají krásnější“
 1. ,,Dobrý trenér může slyšet koně mluvit.Velký trenér uslyší i jeho šepot.“ – Monty Roberts 
 1. „Když chceš říct koni kdo je pánem, nesahej po biči, protože pánem koně bude bič“. – Arabáš
 1. „Kůň s nepřekonatelnou krásou, neměřitelnou silou a ladností, je stále dost pokorný na to, aby nesl člověka.“ – Amber Senti
 1. „Ani nejrychlejší kůň nedostihne slovo vyřčené v hněvu.“ – Čínské přísloví
 1. ,,Svého koně jsme schopni opravdu poznat až tehdy, když poznáme sebe samé… A když jednou přijmeme svou nedokonalost a přestaneme jí skrývat, pak můžeme začít napravovat u koně jeho, tedy lépe řečeno – naše chyby…“  – Kristy. M Ranch
 1. „Koně mění život. Dávají mladým lidem důvěru a sebevědomí. Poskytují mír a klid utrápeným duším. Dávají nám naději!“ – Toni Robinson
 1. „V galerii bylo tolik historických osobností na koních, že to vedlo k myšlence, že dějiny tvoří z poloviny koně.“ – Emil Krotkij
 1. „Často přemýšlime nad tím, jestli jsme spokojeni se svým koněm. Nezapomeňme přemýšlet o tom, jestli náš kůň je spokojen s námi.“   – CarmenVerios
 1. „Veškerá ušlechtilost pochází z koně.“ – Latinské přísloví
 1. „Kůň je boží dar lidstvu.“ – Arabské přísloví
 1. „Kůň má větší hodnotu než bohatství.“  – Španělské přísloví
 1. ,,Není lepší místo k léčení zlomeného srdce než na hřbetě koně.“ – Missy Lyonsová
 1. ,,Aby člověk mohl létat, stačí vzít otěže.“ – Melissa Jamesová
 1. ,,Co vytvořil člověk, můžete vidět ze sedadla auta, ale nejlepší způsob, jak vidět, co udělal Bůh, je z hřbetu koně.“ – Charles M. Russell
 1. ,,Základní radostí z bytí s koňmi je to, že nás přivádí do kontaktu se vzácnými prvky milosti, krásy, ducha a svobody.“ – Sharon Ralls Lemon
 1. ,,Na vnějšku koně je něco, co je dobré pro nitra člověka.“ – Ronald Reagan 
 1. ,,Kůň může svému jezdci propůjčit rychlost a sílu, která mu chybí – ale moudrý jezdec si pamatuje, že to není nic víc než půjčka.“ – Pam Brownová
 1. ,,Jeho kopyta buší do rytmu, tvé srdce zpívá píseň.“ – Jerry Shulman
 1. „Kdekoli člověk zanechal své stopy při dlouhém vzestupu od barbarství do civilizace, najdeme vedle něj otisk kopyta.“ – John Trotwood Moore
 1. ,,Ve dnech lásky, oslav a radosti a v temných dnech smutku – věrný kůň byl s námi vždy.“ – Elizabeth Cottonová
 1. ,,Dějiny lidstva se nesou na hřbetě koně.“
 1. ,,Nebeský vzduch je ten, který vane mezi uši koně.“ – Arabské přísloví
 1. ,,Ty a tvůj kůň. Jeho síla a krása. Vaše znalosti a trpělivost a odhodlání a porozumění a láska. To je to, co vás dva spojuje do tohoto úžasného partnerství, které vás nutí přemýšlet… „Co může nebe nabídnout lepšího než to, co mám tady na zemi?“ – Monica Dickensová 
 1. ,,Nedej bože, abych šel do nebe, kde nejsou žádní koně.“ – RB Cunningham Graham
 1. „Na hřbetě koně najdeš ráj.“ – Stella A. Walkerová 
 1. ,,Ví, kdy jsi šťastný. Ví, kdy se cítíš pohodlně. Pozná, kdy si věříš. A vždycky ví, kdy máš pamlsky.“
 1. ,,Ten, kdo věří, že ovládl umění jezdectví, ještě nezačal koni rozumět.“ 
 1. ,,Člověk si musí myslet, když se dívá na koně v pohybu, že ve své hlavě slyší hudbu.“ 
 1. ,,Dokážu udělat generála za pět minut, ale dobrého koně je těžké nahradit.“ – Abraham Lincoln
 1. ,,Koním říkám ‚božská zrcadla‘ – odrážejí emoce, které do nich vložíte. Pokud do nich vložíte lásku, respekt, laskavost a zvědavost, kůň to vrátí.“ – Allan Hamilton.
 1. „Jsou jen dvě emoce, které do sedla patří; jedním je smysl pro humor a druhým trpělivost.“ – John Lyons
 1. ,,Nemůžete trénovat koně křikem a očekávat, že bude poslouchat šepot.“ – Dagobert D. Runes.
 1. ,,Kůň nikdy neběží tak rychle, jako když má jiné koně, které musí dohnat a předběhnout.“ – Ovidius.
 1. ,,V jejich očích září hvězdy moudrosti a odvahy, aby vedly lidi k nebe sům.“ – Jodie Mitchell
 1. ,,Žádní filozofové nás nechápou tak důkladně jako psy a koně.“ – Herman Melville
 1. ,,Neexistuje žádné tajemství tak blízké jako mezi jezdcem a jeho koněm.“ – Robert Smith Surtees 
 1. ,,Kůň je projekcí snů lidí o sobě samých – silný, mocný, krásný – a má schopnost nám poskytnout únik z naší světské existence.“ – Pam Brownová
 1. ,,A skutečně, kůň, který se hrdě nese, je věc takové krásy a úžasu, že přitahuje zraky všech přihlížejících. Nikdo ten pohled neunaví, dokud se bude předvádět ve své nádheře.“ – Xenofón
 1. ,,Kůň se pohybuje jako tanečník, což není překvapivé. Kůň je krásné zvíře, ale je možná nejpozoruhodnější, protože se pohybuje, jako by neustále slyšel hudbu.“ – Mark Helprin
 1. ,,Kůň je zrcadlem vaší duše.“ – Buck Brannaman
 1. „Než jsem miloval koně, neměl jsem pro co žít. Teď miluji koně a nemůžu přestat vidět věci, pro které bych měl žít.“ 
 1. „Nikdy nebudeme muset svému koni říkat, že jsme smutní, šťastní, sebevědomí, naštvaní nebo uvolnění. On už to ví – dávno předtím, než my.“ – Marijke de Jong
 1. „V nejlepším případě nejsou jezdec a kůň spojeni připínáčkem, ale důvěrou. Každý je zcela závislý na druhém. Každý z nich je nezištným strážcem blahobytu toho druhého.“ 
 1. ,,Pokud kůň nebude mít radost ze své práce, jeho jezdec nebude mít žádnou radost.“ – HH Isenbart 
 1. „Jezdectví je umění ovládnout naše vlastní pohyby, myšlenky, emoce a chování. Ne koně.“ – Mark Rashid
 1. „Pokaždé, když vás kůň pustí na záda, dává vám život. Pokaždé.“ – Matthew Stover 
 1. ,,Bydlím v domě, ale můj domov je ve stáji.“ 
 1. ,,Je toho hodně, co se můžeme naučit od přítele, který je náhodou koněm.“ – Aleksandra Laylandová
 1. ,,V jezdectví jde o partnerství. Kůň vám půjčí svou sílu, rychlost a eleganci, které jsou vždy větší než ty vaše. Od vás za to dostane váš dozor, inteligenci a porozumění, které jsou větší než jeho. Dohromady můžete dosáhnout bohatství, kterého každý sám nikdy dosáhnout nemůžete.“
 1. ,,Šťastní na koních skáčí, nešťastní pěšky se vláčí.“
 1. ,,Jeho hříva je jako řeky proud, oči jsou podobné žhavému popelu svítící v temnotě noci a jeho kopyta jsou rychlá jako světlo.“ – Barry Cornwal 
4.9/5 - (15 votes)
Obsah článku

Odebírejte články a nic vám neunikne

Dáme vám vědět, jak vyjde další článek. Můžete se kdykoli odhlásit.

Podobné články

Nejnovější články na webu