Kastrace kočky: vše, co potřebujete vědět

V tomto článku se budeme věnovat poměrně kontroverznímu tématu, a tím je kastrace koček a kocourů. Z diskuzí  na různých webových stránkách i facebookových skupinách to téměř vypadá, že co člověk, to jiný názor na kastraci.  Jinak se k ní staví provozovatelé útulků a depozit, jinak chovatelé, a jinak majitelé, kteří mají kočičku nebo kocourka jenom jako rodinného mazlíčka. Budu se tedy snažit toto téma zpracovat tak, aby bylo co nejvíce objektivní a můj osobní postoj ke kastraci do něj zasahoval minimálně.

Čtěte zde: Průvodce výběrem nejlepších granulí pro kastrované kočky

I. Co je to kastrace?

Obecně se dá říci, že kastrací rozumíme odejmutí vnitřních pohlavních orgánů kočky nebo kocoura.

1) Kastrace u kočky

Při kastraci kočky může být tato provedena dvěma způsoby. Kočce jsou odejmuty jen vaječníky nebo vaječníky a děloha. Obojí zcela zamezí jejím reprodukčním schopnostem a říji – mrouskání. V případě, že je děloha ponechána, přetrvává riziko onemocnění spojených s tímto orgánem. Může být provedena klasickým řezem nebo laparoskopicky. Narozdíl od feny, může kočka zabřeznout 3x – 4x do roka. Říji může mít prakticky nepřetržitě jen s krátkým obdobím klidu – obvykle od října do ledna.

Pojďme si tedy probrat jaké dopady může mít kastrace na zdraví a spokojený život naší kočičky.

Výhody kastrace u kočky

 • Kastrovaná kočka po zákroku již nikdy nebude mrouskat. Mrouskání může být pro kočičku vysilující. Při častém nebo dlouhodobém mrouskání mohou nastat i zdravotní komplikace.
 • Mrouskání bývá, kromě zvýšené přítulnosti, doprovázeno i silnými zvukovými projevy kočky. V panelákovém bytě nebo i u rodinného domu nebývají sousedi k permanentnímu vřískání roztoužené kočičky příliš tolerantní.
 • Nejen kocouři,ale i kočky mají tendence se v období páření toulat a hledat si vhodný protějšek. Takové romantické výlety končí často nejen poraněním, ale i smrtí kočky.
 • Zástupy potencionálních kočičích tatínků mívají i další nehezké průvodní znaky. Kromě milostných serenád pod vašimi okny může být i okolí domu a váš majetek značně znehodnocen milostnými vzkazy nápadníků. Kočičí moč má do Coco Chanel opravdu hodně daleko.
 • Vyhnete se nechtěnému zabřeznutí. Mít doma bandu chlupatých kuliček je jistě roztomilé. Ale opravdu najdete skvělý domov pro dalších třeba 6 koťat několikrát do roka?
 • Porod a následnou péči o koťata si vaše kočka rozhodně neužije. Ani finanční stránka péče o tlupu malých výtržníků, zničené zařízení bytu a 24 hodinová starost po dobu tří měsíců, než koťata odejdou do nových domovů, nejsou právě procházka růžovou zahradou.
 • Krví a slinami se přenáší i různá onemocnění. Mnohá jsou pro kočku smrtelná. Milostná dobrodružství koček se často neobejdou bez nějakého toho škrábnutí či kousnutí.
 • Může dojít ke změně povahy. I když je tento jev opravdu velmi individuální, může kastrace zmírnit některé nežádoucí projevy chování nebo přílišnou aktivitu kočky.
 • Výrazně snížíte rizika nádorových a jiných onemocnění. Jednoduše řečeno, tam kde nic není, nemůže nic bujet nebo se zanítit. Rakovina dělohy, vaječníků nebo pyometra ( zánět dělohy) se tedy vaší kočce určitě vyhnou. 
 • Omezení geneticky přenosných onemocnění a vad. Přestože majitelé mnohdy tvrdí, že jejich kočička je zcela zdráva, nejsou schopni to nijak dokázat. Existuje bezpočet genetických onemocnění a vad, které se projeví až v další generaci nebo pouze při nevhodném spojení dvou jedinců, kteří tuto genetickou informaci nesou.

Nevýhody kastrace u kočky 

 • Kastrace je stav definitivní a nevratný. Pokud se rozhodnete jednou kočku vykastrovat, už nikdy nebude moct mít koťata. Pokud vlastníte kočku, která by mohla být přínosem do chovu, dobře si tuto možnost promyslete.
 • Obezita. Po kastraci se většinou zvýší žravost kočky, sníží aktivita a i metabolismus se výrazně zpomalí. Nemusí to být však pravidlem. Přesto obezita nemusí být problémem, pokud pro svou kastrovanou kočičku zvolíte vhodné krmivo.

2) Kastrace u kocoura

Kastrace kocoura spočívá v odejmutí varlat. Pro kocoura je tento zákrok, narozdíl od kastrace u kočky, nenáročný a i rekonvalescence bývá rychlá a poměrně bez komplikací.

Stejně jako u koček, i u kocourů najdeme v důsledku kastrace pozitivní i negativní stránku tohoto zákroku.

Výhody kastrace u kocoura

 • Zamezení toulání. Kastrovaní kocouři mají mnohem menší sklony k potulce a i jejich teritorium je výrazně menší. Některé dokonce toulavé boty opustí úplně. Stejně jako u kočiček tak můžete kastrací kocourovi výrazně prodloužit život a ušetřit ho zranění.
 • Nežádoucí krytí. Pakliže doma máme kocoura i kočku, je kastrace kocoura vhodným řešením nežádoucího zabřeznutí domácí kočky. 
 • Změna povahy. Kastrovaní kocouři bývají ve většině případů méně agresivní a mazlivější.
 • Pozitivní zdravotní hlediska u kastrovaných kocourů také nemůžeme opomenout. Jedná se zejména o nádory na varlatech, perianálních žlázkách nebo významné snížení rizika onemocnění prostaty. Kastrace se také doporučuje v případě jednostranného nebo oboustranného kryptorchismu – nesestoupení varlat do šourku.
 • Hygienické hledisko výhody kastrace spočívá v tom, že kocour mnohem méně značkuje.
 • Proočkovanost koček, zejména těch polodivokých, je mnohem nižší než u psů. Vzhledem k množství nakažlivých a mnohdy i smrtelných chorob, je kastrace částečně řešením, jak zamezit nákaze.
 • Omezení geneticky přenosných onemocnění a vad. Přestože majitelé mnohdy tvrdí, že jejich pejsek je zcela zdráv, nejsou schopni to nijak dokázat. Existuje bezpočet genetických onemocnění a vad, které se projeví až v další generaci nebo pouze při nevhodném spojení dvou jedinců, kteří tuto genetickou informaci nesou.

Nevýhody kastrace u kocoura

 • Stejně jako u koček je i u kocourů je kastrace nevratným zákrokem. Zvažte opravdu dobře, zda by váš kocour opravdu do chovu nic nepřinesl.
 • Obezita po kastraci se nemusí vyhnout ani kocourům. Stále však platí, že s úpravou stravy se nemusíte tohoto neduhu u svého kocoura příliš obávat.(zdroj).

II. Vhodný věk pro provedení kastrace

Obecně se doporučuje kastrovat kočky i kocoury před dosažením pohlavní zralosti, což bývá v období mezi šestým až osmým měsícem. Avšak schopnost pářit se bývá u koček dost individuální. Díky tomu, že se říje řídí především délkou dne, mohou být kočky narozené koncem zimy mnohem dříve schopné oplodnění než ty, které přišly na svět v podzimních měsících.

Stále častěji je také využívána možnost rané kastrace, která se provádí mezi osmým až čtrnáctým týdnem věku. Narozdíl od psů se tato kastrace nijak zvlášť neodrazí na budoucím vývoji kotěte. (zdroj).


III. Nejčastější mýty a pověry spojené s kastrací

 • Každá kočka musí mít alespoň jednou za život koťata. Bohužel, toto propagují i někteří veterináři. Přitom v podstatě neexistuje žádná studie pojednávající o tom, že by kočky, které rodily na tom byly zdravotně výrazně lépe než ty, kterým bylo mateřství upřeno. Naopak – kastrací se vaše kočka některým onemocněním může zcela vyhnout.
 • Kastrované zvíře bude trpět obezitou. Nebude. Pokud se majitel kočce nebo kocourovi postará o dostatek přiměřeného pohybu a upraví mu množství nebo složení krmné dávky, s nejvyšší pravděpodobností se problémům s váhou zcela vyhne. Naopak ti, kteří byli před kastrací kost a kůže, se mohou konečně dostat do kondice.
 • Kastrovaný kocour nebo kočka neloví myši. Sexuální pud nemá s loveckým pudem nic společného. U koček je tato schopnost navíc i částečně naučená. Takže, pokud je vaše zvíře zdatným myšilovem, po kastraci ho jeho záliba těžko opustí..
 • Když už je kočka jednou březí, nedá se s tím nic dělat. Omyl. Kastraci lze provést i u kočky, která už je březí. Samozřejmě se kastruje i s plody. Pro některé milovníky zvířátek je tato představa značně odporná a neetická. Jsou však případy, kdy může být mnohem ohrožující nechat kočku porodit ( zdravotní stav, věk,…). Nicméně, i přesto, že necháte svoji kočku porodit a následně si další koťata nepřejete, doporučuje se kočku do měsíce od porodu vykastrovat. Není žádnou výjimkou, že kočka, která ještě kojí už je po milostném dostaveníčku opět březí.
 • Každá kočka ( žena, fena, kobyla, ovce – jakákoliv samička) má právo být matkou a zažít tu nádheru mít svoje malinké děti a kastrací jim toto právo upřeme. Ano, tato představa je skutečně nádherná. Pokud by se ovšem ta kočka, stejně jako lidská matka, ke kterým je přirovnávána, starala o své děti až do dospělosti a poté její kočičí děti byly zcela samostatné. Nebo, pakliže by si takto smýšlející majitel nechal všech cca 20 koťat ročně(!) doma a staral se o ně, až do jejich skonu. A o jejich potomky. A potomky potomků… Tento typ argumentu má zpravidla za následek plnící se útulky a depozita, a množství zakousnutých, zastřelených, přejetých nebo nemocných koťat.
 • Kastrovaný kocour či kočka již nejsou plnohodnotným zvířetem. Kočky nemají ponětí o sexuální identitě a jejich rozmnožovací pud je jen výsledkem činnosti hormonů. Proto kastráti opravdu netrpí žádnou emocionální krizí.
 • Máme kocoura, takže nás se kastrace netýká. Jak už jsme psali výše, tím, že kocoura kastrujete velkou mírou eliminujete možnost zranění nebo infekce od jiných koček.
 • Našim koťatům najdeme vždy dobré a zodpovědné majitele, u kterých se budou mít přímo královsky. Jistě, proto je tolik bezprizorních koček a kocourů.(zdroj).

IV. Alternativy k zamezení nechtěného početí

Ne každý chce nebo může své zvíře kastrovat. Pro ty, kteří se tomuto chirurgickému zákroku z jakéhokoliv důvodu chtějí vyhnout, avšak nepřejí si po svém kocourovi či kočce potomky, existují i jiné metody, jak zabránit nechtěnému potomstvu.

1) Hlídáním

Většina majitelů si vystačí s obyčejným hlídáním kocoura či kočky, a zamezením výletů mimo dům či byt. 

2) Sterilizace

Sterilizace je zákrok, při kterém se pouze zamezí plodnosti kočky nebo kocoura, ale pohlavní orgány, hormonální činnost i sexuální pud zůstanou zachovány. Jedná se o přerušení nebo podvázání vejcovodů nebo semenných váčků. Někdy může být dokonce reoperací plodnost obnovena. Sterilizace nijak nebrání rizikům nádorových onemocnění pohlavních orgánů a jiným zdravotním komplikacím s nimi spojených.

3) Antikoncepční injekce nebo tableta

Antikoncepční injekce nebo tableta lze u koček využít k vynechání nebo oddálení mrouskání. Vzhledem ke kontroverzním názorům na tuto metodu ji nebudeme ani zatracovat, ani doporučovat. O vhodnosti antikoncepce se raději poraďte přímo se svým veterinářem. Avšak i ti se v názorech na tuto metodu značně rozcházejí. Je však nutné podání tablety nebo injekce velmi dobře načasovat ( vždy v době hormonálního klidu) tak, aby nedošlo k nežádoucímu početí. Stejně jako u fen se nedoporučuje jako dlouhodobé řešení nechtěného zabřeznutí (zdroj).


V. Nařízená kastrace

Mnozí z vás, kdo uvažujete nebo jste uvažovali nad pořízením kočky či kocoura z různých záchranných sdružení nebo útulku jste se jistě setkali s formulkou v adopční smlouvě o nutnosti kastrace ve vhodném věku zvířete. Nebo vám bylo nabízeno zvíře již kastrované.

Také velké množství chovatelů trvá na kastraci u zvířat prodávaných v pet kvalitě, nebo využívají ranné kastrace a svá koťata prodávají již kastrovaná. Zamezí tím zejména tomu, aby se jejich odchovy nedostaly k někomu, kdo na nich bude několikrát do roka množit koťata.

Vzhledem k tomu, že v ČR je již dlouhodobě situace v útulcích kritická, není se čemu divit. Bohužel není žádnou výjimkou, že noví majitelé adoptovaných koček  a kocourů, tato zvířata dále rozmnožují. Zejména z důvodů uvedených v odstavci o mýtech a pověrách provázející kastraci. V dobré víře svoji zachráněnou kočičku nechají nakrýt nebo svého kocourka nabídnou ke krytí. Co se však stane s jejich potomky, které třeba i darují, nebo s dalšími generacemi takových koček, o to již nejeví zájem.

Díky nařízené kastraci také mnoho zvířat nenajde domov a to ze zcela irelevantního důvodu, že totiž kastrace dané zvíře nějakým způsobem zmrzačí na těle i na duchu. Věřte však, že mnohem více takové zvíře trpí, pokud ho jen kvůli kastraci odsoudíte k dožití v útulku.

Pokud se oprostíme od předsudků a podíváme se na nařízené kastrace čistě logicky, dojdeme k závěru, že kastrace je, vedle zodpovědného hlídání  svých svěřenců, jeden z velmi účinných způsobů, jak můžeme počet bezprizorních koček výrazně snížit.

4.9/5 - (9 votes)
Obsah článku

Odebírejte články a nic vám neunikne

Dáme vám vědět, jak vyjde další článek. Můžete se kdykoli odhlásit.

Podobné články

Nejnovější články na webu