100 citátů o přírodě, které jen tak nezapomenete

Příroda je pro spoustu z nás neodmyslitelnou součástí života, nehledě na to, zda si to uvědomujeme či ne. Poskytuje nám jídlo, které jíme, vzduch, který dýcháme, a vodu, kterou zavlažujeme naše plodiny. Možná si ji ve volném čase užíváte procházkami s domácím mazlíčkem, cyklistikou, houbařením v lese či sledováním dokumentů o těch nejexotičtějších krajinách naší planety. V dnešní uspěchané době je právě taková chvilka relaxace s přírodou důležitější než kdy dříve.

Připravili jsme pro vás 100 nezapomenutelných citátů o přírodě, mezi kterými si jistě každý z vás nalezne alespoň jeden, jenž mu připomene, jak důležitou roli pro naše fyzické i psychické zdraví hraje právě příroda a její krásy.

Obsah článku

Citáty o přírodě

 1. „Ale nejen krásné – hvězdy jsou jako stromy v lese, živé a dýchající. A sledují mě.“ – Haruki Murakami
 2. „Barvy jsou úsměvy přírody.“ – Leigh Hunt
 3. „Být schopen cítit čerstvý vzduch a odpojit se od zpráv a telefonu – neexistuje nic podobného.“ – Jason Ward
 4. „Cítila jsem, jak se mi plíce naplňují přívalem scenérie – vzduchu, hor, stromů, lidí. Pomyslela jsem si: ‚Toto je být šťastný. ‚“ – Sylvia Plath
 5. „Čas strávený mezi stromy není nikdy ztraceným časem.“ – Katrina Mayer
 6. „Jeden dotek přírody dělá celý svět propojeným.“ –  William Shakespeare
 7. „Jsem rád, že v budoucnosti bez divočiny nebudu mladý.“ – Aldo Leopold
 8. „Mým přáním je zůstat pořád takhle, žít v poklidu v koutě přírody.“ – Claude Monet
 9. „Myslím, že mít půdu a nezničit ji je to nejkrásnější umění, jaké si kdo může přát.“ – Andy Warhol
 10. „Myslím, že představivost přírody je mnohem větší než ta lidská, nikdy nás nenechá odpočinout!“ – Richard Phillip Feynman
 11. „Na jaře, na konci dne, bys měl vonět jako hlína.“ – Margaret Atwood
 12. „Někteří lidé by se mohli podívat na bahnitou louži a vidět oceán s loděmi.“ – Zora Neale Hurston
 13. „Opusťte cesty, vydejte se po stezkách.“ – Pythagoras
 14. „Pokud nedokážeš být v úžasu z matky přírody, je s tebou něco špatně.“ – Toni Morrison
 15. „Přes každou horu vede cesta, i když z údolí nemusí být vidět.“ – Theodore Roethke
 16. „Při každé procházce přírodou člověk dostává mnohem více, než hledá.“ – John Muir
 17. „Přijměte tempo přírody. Jejím tajemstvím je trpělivost.“ – Ralph Waldo Emerson
 18. „Přírodu těší jednoduchost. A příroda není žádný hlupák.“ – Isaac Newton
 19. „Ti, kteří nacházejí krásu v celé přírodě, se ocitnou v jednotě s tajemstvím života samotného.“ – L. Wolfe Gilbert
 20. „Ti, kteří přemítají o kráse země, nacházejí zdroje síly, které vydrží, dokud bude pokračovat život.“- Rachel Carson
 21. „V přírodě není nic dokonalé a všechno je dokonalé. Stromy mohou být zkrouceny, ohnuty podivným způsobem a stále jsou krásné.“ – Alice Walker
 22. „Vyberte si pouze jednoho pána – přírodu.“ – Rembrandt
 23. „Země se směje skrze květiny.“ – Ralph Waldo Emerson
 24. „Žijte v každém ročním období tak, jak plyne; dýchejte vzduch, pijte nápoje, ochutnejte ovoce a oddejte se vlivu země.“ – Henry David Thoreau
 25. “Obdivovat přírodu vždy a všude jest žití.”  – Max Švabinský
 26. “V přírodě nenajdeš dva stejné stromy, dva stejné klasy … Nic se neopakuje, fantazie přírody je neopakovatelná.” – Poeplau Wolfgang
 27. „Hory jsou posledním místem, kde se člověk může cítit opravdu divoce.“
 28. „Jediný azyl, vždy a všude otevřený pro všechny trpící, je příroda.“ – Max Lingner
 29. „Mnozí „důmyslní“ lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!“ – Jan Neruda
 30. „Nejraději mám zeměpis, protože hory a řeky znají tajemství; Nevšímat si hranic.“ – Brian Andreas
 31. „Procházet se přírodou je objevování tisíců zázraků.“
 32. „Prošel jsem se lesem a stal jsem se vyšším nežli stromy samotné.“ – Henry David Thoreau
 33. „Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.“ – Galileo Galilei
 34. „Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.“ – Antonio Gaudí y Cornet
 35. „Tisíce unavených, nervy otřesených a přecivilizovaných lidí začínají zjišťovat, že jít do hor znamená jít domů; že divočina je nutností.“ – John Muir
 36. „V určitém okamžiku života se krása světa stane dostačující. Nemusíte ji fotit, malovat, ani si ji pamatovat. Tak stačí.“ – Toni Morrison
 37. „V lese není žádná wifi, naleznete však hlubší propojení.“
 38. „Zapomenout, jak kopat do země a starat se o půdu, znamená zapomenout na sebe.” – Mahatma Gandhi
 39. „… A pak mám přírodu, umění a poezii, a pokud to nestačí, co stačí?“ – Vincent Van Gogh
 40. „Ať se to člověku líbí nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí.“ – Pablo Picasso
 41. Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny vody, až zemře poslední živočich a zůstaneme na Zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.
 42. „Barvy jsou úsměvy přírody.“ — Leigh Hunt
 43. „Bouře zpevňují kořeny stromů.“ – McDonald
 44. „Co je pro člověka jeho jméno, to je pro strom jeho stín.“
 45. „Do lesa jdu, abych ztratil mysl a našel svou duši.“ —  John Muir
 46. „Hlava je pro člověka právě tak důležitá jako koruna pro kmen stromu.“
 47. „Jaro je roční období, kdy je vám do zpěvu, přestože máte boty plné břečky.“ – Larson
 48. „Jaro je způsob, jak příroda říká: „Pojďme pařit!““  — Robin Williams
 49. „Jednoduché potěšení: Posaď se ven a naslouchej. Pečlivě naslouchej.“
 50. „Jednou z nejsmutnějších tragédií historické doby je jistě postupné mizení lesů z celého povrchu naší planety.“ —  Sávitrí Déví Mukherdží
 51. „Každou procházkou v přírodě dostanete více než hledáte.“ – John Muir
 52. „Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.“ – John Rushin
 53. „Kdo pochopíš krásu přírody, nemůžeš zabloudit.“ – Cicero
 54. „Kdybych měl vyjmenovat tři nejcennější zdroje života, měl bych říci, knihy, přátelé a příroda.“ – John Burroughs
 55. „Když se kácejí stromy, naslouchá celý les.“
 56. „Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“ – Hippokrates
 57. “Krajka je jednou z nejkrásnějších imitací přírody. Ale perly se hodí pro každou příležitost.” – Coco Chanel
 58. “Krása ženství je součástí přírody, kdežto síla mužství součástí vesmíru.” —  Vincent Van Gogh
 59. “Květiny jsou milostným vyjádřením ducha přírody.” – Bettina von Arnim
 60. “Láska je největší léčivá síla v přírodě.” – Osho
 61. “Les promlouvá jenom k těm, kdo se dovedou důvěrně přiblížit k jeho tvorům.” –  Michail Michajlovič Prišvin
 62. “Lesy jsou plícemi naší země, které čistí vzduch a dodávají našim lidem novou sílu.” –  Franklin Delano Roosevelt
 63. “Lidem nepatří země, lidé patří zemi.”
 64. “Můžeme napadnout lidské zákony, ale nemůžeme odolat přirozeným zákonům.” – Jules Verne
 65. “Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období, na které každý netrpělivě čeká jako na lásku.” – Adolf Hoffmeister
 66. “Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička.” – Adenauer Konrad
 67. “Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.” – Bacon
 68. “Pokud skutečně milujete přírodu, najdete krásu ve všem.” – Vincent Van Gogh
 69. “Pro lidi znamená tvář tolik, jako kůra pro stromy.” – Čínské přísloví
 70. “Pro mě je bujný koberec z jehličí nebo houbovitá tráva lepší než ten nejluxusnější perský koberec.” – Helen Keller
 71. “Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost.” –  Dalajláma
 72. “Příroda je Boží umění.” – Dante Alighieri
 73. “Příroda je můj lék. “- Sara Mos
 74. “Příroda je nejlepším učitelem pravdy.” – Saint Augustine
 75. “Příroda je nevyčerpatelně udržitelná, pokud se o ni postaráme. Naší sdílenou odpovědností je předání zdravé země budoucím generacím.” – Sylvia Dolson
 76. “Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více – není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme.” –  Carl Gustav Jung
 77. “Příroda není luxus, nýbrž nutnost lidského ducha, stejně důležitá jako voda nebo dobrý chléb.”
 78. “Příroda nikdy nespěchá. Atom atomem, kousek po kousku dosahuje své práce.” – Ralph Waldo Emerson
 79. “Příroda poskytuje jídlo zdarma, ale pouze tehdy, když kontrolujeme chuť k jídlu.” – William Ruckelshaus
 80. “Pták nezpívá, protože má odpověď, zpívá, protože má píseň.” – Maya Angelou
 81. “Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.” – Albert Einstein
 82. “Stromy jsou básně, které země píše do nebe.” – Neznámý
 83. “Stromy jsou snahou země mluvit s naslouchajícím nebem.” – Rabindranath Tagore
 84. “Studujte přírodu, milujte přírodu, zůstaňte blízko přírody. Nikdy vás nezklame.” – Frank Lloyd Wright
 85. “Suchý strom z jara zase vypučí, jen člověk není dvakrát mlád. “
 86. “To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.” – Marcus Tullius Cicero
 87. “Tři věci nám zbyly z ráje: hvězdy, kytky a dětské oči.” – Neznámý
 88. “Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.” – Cicero
 89. “V horách se vyskytují i tisícileté stromy, sotva však se setkáš se stoletým člověkem.”
 90. “V přírodě nenajdeš dva stejné stromy, dva stejné klasy … Nic se neopakuje, fantazie přírody je neopakovatelná.” – Poeplau Wolfgang
 91. “Voda je hybnou silou celé přírody.” – Leonardo da Vinci
 92. “Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.” –  Eckhart Tolle
 93. “Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.” – Cicero
 94. “Vše, co patří nesmrtelné přírodě, nemá smysl, dokud to není poznáno smrtelníkem a pozemsky milováno.” – Zweig S.
 95. “Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.” – Andersen Hans Christian
 96. “Země je místem, kde se všichni setkáváme, kde všichni máme společný zájem, je to jediná věc, kterou sdílíme.” – Lady Bird Johnson
 97. “Země má hudbu pro ty, kteří poslouchají.” – George Santayana
 98. “Země nabízí dost, aby uspokojila potřeby každého člověka, ale ne chamtivost každého člověka.” – Mahátma Gándhí
 99. “Země nemá jen sedm divů, ale miliony, každý tvor, rostlina i věc je něčím neobyčejným.”
 100. “Zemi nedědíme po našich předcích, půjčujeme si ji od našich dětí.”

5/5 - (60 votes)
Obsah článku

Odebírejte články a nic vám neunikne

Dáme vám vědět, jak vyjde další článek. Můžete se kdykoli odhlásit.

Podobné články

Nejnovější články na webu