20 nejoblíbenějších akvarijních ryb – TOP rybičky do akvária

Jste i vy ti, kteří přemýšlí nad koupí akvária, ale nevíte si rady, které druhy rybiček do něj zvolit nebo máte řadu nezodpovězených dotazů, které vám brání k tomu udělat ten krok a začít s chovem? Nezoufejte! Jsme tu my, abychom vám poradili!

Pojďme se teď spolu postupně podívat na některé skupiny akvarijních ryb, na jejich nejznámější a nejoblíbenější zástupce a to i včetně jejich zvláštností! 

TETROVITÉ 

Do této skupiny spadají hejnovité ryby, které by se všeobecně měly chovat minimálně po šesti kusech. Jejich původním domovem je oblast Jižní Ameriky. Jedná se o všežravé ryby, které jsou snášenlivé a nepatří mezi rušivé druhy. Jsou tedy ideální i pro začínající chovatele.

1) Neonka obecná

Neonka obecná je velmi aktivní, mírumilovná ryba, které svědčí především tmavší dno a dostatečné okrajové osázení. Potrpí si také na světle tlumeném plovoucími rostlinami. Zdržuje se ve střední části akvária. Dorůstá velikosti tři až pět centimetrů. Měla by se chovat v minimálním počtu deseti kusů, nejideálnější je však hejno o dvaceti  a více kusech – cítí se tak zkrátka nejlépe. Mezi vhodné spolubydlící patří tetra černá nebo tetra červená. 

2) Tetra černá

Tetra černá je další ze zástupců klidných ryb. V dospělosti dorůstá do velikosti pěti až šesti centrimetrů. Mladí jedinci jsou charakterističtí svojí černou řitní ploutví. Zdržuje se ve střední části nádrže. Jejím vroubkem je to, že občas má tendenci okusovat ploutve jiným rybám. Nejlépe se jí žije s tetrou červenou nebo neonkou obecnou. 

VRUBOZOBCOVITÍ

Vrubozobcovití jsou pravděpodobně známější pod názvem cichlidy. Mezi nejoblíbenější druhy patří skaláry a terčovci. Atraktivními rybami jsou také druhy z afrických jezer – Malawi a Tanganika, ty jsou však poněkud náročné na chov, protože je potřeba brát v potaz určité parametry vody – především dávat pozor na vodu znečištěnou dusíkatými látkami, protože jsou na ní velice citlivé!

3) Skalára amazonská

Skaláru amazonskou řadíme mezi náročnější ryby pro chov. Vyžaduje totiž hodně prostoru  – akvárium by mělo být velké minimálně sto litrů s vyšším sloupcem vody. Mimo to potřebuje také různorodou potravu. Dorůstá velikosti patnáct až dvacet centimetrů. Je důležité pořizovat alespoň šest až osm kusů. Mezi nejvhodnější spolubydlící patří krunýřovci nebo pancéřníčci. 

4) Cichlidka Ramirezova 

Tato ryba se vyznačuje klidem v duši, avšak v době tření bývá agresivnější. Nejčastěji se chová v páru. Zdržuje se ve spodní části nádrže. V dospělosti dorůstá do velikosti šesti až sedmi centimetrů.

Její charakteristikou je to, že si vytváří teritoria, proto je potřeba, aby bylo v akváriu dostatečné množství úkrytů a taktéž aby bylo hustě osázené rostlinami. 

Není moc vhodná pro začínající chovatele, protože je velmi náročná na kvalitu vody, rovněž je citlivá na různé chemikálie a léčiva. Nejlépe se jí žije s tetrou červenou nebo tetrou černou.

5) Pestřenec červený 

Jedná se snad o nejdoporučovanější cichlidu vhodnou pro úplné začátečníky. Výhodou je to, že pár snese i menší nádrž (od padesáti litrů), společenské akvárium by však mělo být větší.. Drží se zpravidla ve středu a dolní polovině nádrže.

Nevýhodou pak je vzájemná agresivita ryb stejného pohlaví. Po rozlišení párů je nutné přebytečné ryby přemístit jinam. Samce poznáme tak, že jsou větší (do deseti centimetrů) a mají prodloužené nepárové ploutve. Kromě vzájemné nesnášenlivosti pestřenců stejného pohlaví může docházet také k agresivitě vůči jiným cichlidám.

6) Akara modrá

Akara modrá spadá do skupiny větších cichlid robustnějšího vzhledu i povahy. Dorůstá do  velikosti patnácti centimetrů. Doporučuje se jí chovat v páru ve větší nádrži (nad sto padesát litrů). Obývá spíše dolní polovinu akvária. Samec se vyznačuje prodlouženými konci hřbetní a řitní ploutve.

KAPROVITÉ RYBY

Kaprovité ryby byly úplně prvními rybami, které člověk začal chovat pro okrasu a patří mezi nejoblíbenější skupiny akvarijních ryb. Všichni zástupci této skupiny vyžadují prostornější akvárium.

7) Parmička čtyřpruhá

Parmička čtyřpruhá je jedním z nejznámějších druhů akvarijních ryb. Dorůstá do velikosti čtyř centimetrů. Je to velmi čiperný živel, který vyhledává společnost.

Na první pohled to je velice elegantní rybka, která ale může znepříjemňovat život svým dlouhoploutvým spolubydlícím jako je např. závojnatka nebo skalára, protože jim má tendence okusovat ploutve. Také svou aktivitou může rušit klidnější druhy ryb.

Další z věcí, díky které se nám může zdát, že je náročnější pro chov, je ta, že vyžaduje dobrou kvalitu vody v nádrži, což není vždy jednoduché udržet. Na druhou stranu umí vytvářet krásná hejna a vzhledem k její povaze – čím víc kusů jich máme, tím budou spokojenější. Vyskytuje se spíše ve střední nebo spodní části akvária. 

8) Danio pruhované

Této aktivní rybce vyskytující se především v horní části nádrže se také někdy přezdívá “zebřička” – díky tomu, že mu příroda nadělila bílomodré pruhy. Jedná se o společenskou rybu, která musí žít v hejnech, jinak by se trápila. Dorůstá přibližně pěti centimetrů.

9) Razbora klínoskvrnná

Pokud se poohlížíte po nějaké mírumilovné rybce, která se cítí nejlépe v obklopení dalších ryb, razbora klínoskvrnná bude skvělou volbou! Preferuje přistíněné nádrže a nemá ráda pokles teploty vody pod 21 °C. V dospělosti dorůstá do velikosti pěti centrimetrů, přičemž samečci jsou o něco menší a útlejší než samice. Vzhledem k tomu, že se jedná o hejnovou rybku, měla by se chovat v počtu nad šest kusů. 

10) Závojnatka čínská

Jedná se o zlatou rybku vyšlechtěnou ve staré Číně. Je to jeden z nejatraktivnějších, pestře barevných druhů ryb. Jejím charakteristickým rysem jsou ploutve připomínající závoj – odtud její jméno. Dorůstá až patnáct centimetrů délky a je třeba jí chovat v hejnu. 

Není však vhodná pro úplné začátečníky, protože její chov musí splňovat určitá pravidla. Mezi tato pravidla patří např. čistá, filtrovaná voda a prostorné akvárium (nejméně dvě stě  litrů a podélný tvar). Navíc má nedokonalé trávení a velmi rychle znečišťuje vodu dusíkatými látkami, které jí pak v konečné fázi při vyšší koncentraci škodí, proto je filtrace tak nezbytná!

ŽIVORODKY

Tato skupina ryb je velice vhodná pro úplné začátečníky, protože je nenáročná na chov. Důležitým faktem je, že většina druhů by se měla chovat v převaze samců. Živorodky se velmi snadno rozmnožují a jak z jejich názvu napovídá – rodí živá mláďata. V dospělosti dorůstají do velikosti tří až pěti centimetrů.. Pochutnají si na čemkoliv – jsou to všežravci.

11) Živorodka duhová

Této krásné rybě se také jinak říká paví oko a řadí se mezi jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších druhů vůbec. Jedná se o nenáročnou rybku, která se vyskytuje ve všech částech akvária. Je velmi snášenlivá vůči ostatním druhům. V dospělosti dorůstá do velikosti tří až šesti centimetrů. Samci jsou charakterističtí svými bohatými ocasními ploutvemi.

Je vhodné jí kombinovat s krunýřovcem, parmičkou černopruhou nebo dániem pruhovaným.

12) Mečovka mexická

Pokud sháníte nějakou klidnou a mírumilovnou rybku, zvolte mečovku mexickou. Dorůstá do velikosti šesti až deseti centimetrů a zdržuje se ve všech částech akvária, nejvíce však v jeho horní části. Jedinou nevýhodou by mohlo být to, že vyžaduje prostornou nádrž.

Jako její spolubydlící zvolte živorodku duhovou nebo tetru černou. 

13) Plata skvrnitá

Na tuhle rybku vsaďte v případě, že je ve vašem hledáčku nějaký klidný, nenáročný druh. Dorůstá velikosti čtyř až šesti centimetrů. Je vhodná do akvárií s podobně velkými rybami a zdržuje se ve všech jejich částech. 

LABYRINTKY

Tyto ryby získaly název od své části těla –  nadžeberního orgánu, tzv. labyrintu, díky kterému jsou schopné dýchat atmosférický tlak. Neprospívá jim dýchání velmi studeného vzduchu nad hladinou – z toho důvodu bychom měli např. dávat pozor v zimě na větrání, aby se nenachladily a neonemocněly tak. Mezi nejznámější labyrintky patří bojovnice, čichavci a rájovci.

14) Bojovnice pestrá 

Jestliže chcete do vašeho života vnést více lehkosti, pořiďte si tuto klidnou, pomalu plovoucí menší rybku, která se pohybuje po celé nádrži a je vhodná i do těch nepříliš velkých. 

Mějte však na paměti, že samci jsou vzájemně velice agresivní, proto je potřeba chovat vždy jen jednoho. Pokud zůstaneme ještě u chování samečků, je vhodné chovat jednoho na dvě až tři samice, protože teprve tehdy se bude sameček krásně předvádět a rozpínat ploutve. Samci dorůstají do velikosti osmi centimetrů, samice jsou zpravidla menší. Co se týká spolubydlících, není vhodné bojovnici chovat s rájovci nebo pavími očky.

15) Čichavec modrý

Čichavec patří do skupiny odolných větších ryb. V dospělosti dorůstá do velikosti čtrnácti centimetrů. V období tření může být mírně agresivní až divoký. Kromě modrého zbarvení je znám také ve zlaté či šedé formě. Má niťovité břišní ploutve, kterými ohmatává okolní předměty. 

Pokud jste laici, bude pro vás rozeznání pohlaví obtížné, přesto to můžete zkusit! Obecně se ví, že samci mají špičatější hřbetní ploutev a samice plnější břicho. Doporučuje se chovat v páru nebo pouze jednoho samečka.  

16) Rájovec dlouhoploutvý 

Pokud sháníte rybku, která hodně vydrží, rájovec dlouhoploutvý bude přesně pro vás! Snese totiž dokonce i nižší teplotu vody – až pod 18 °C! V období tření může prohánět své spolubydlící v nádrži. 

Je vhodné chovat více samic na jednoho samce. Obývá střed nádrže a dorůstá cca dvanácti centimetrů. Samci jsou barevnější než samice a mají delší výběžky ocasní ploutve. 

Při rozmnožování staví samečci na hladině hnízdo z bublinek a starají se o své potomky až do rozplavání.

OBYVATELÉ DNA

Zástupci této skupiny mají v sobě obrovský dar a to sice ten, že dokáží čistit dna akvárií. Živí se totiž množstvím řas a nečistot. A právě proto je dobré mít akvárium s dobře fungujícím ekosystémem, protože díky němu vydrží déle čisté aniž bychom my, jako chovatelé, museli vynaložit obrovské úsilí. 

17) Krunýřovec

Krunýřovec, známý také pod názvem “přísavka”, je poměrně vyhledávaným druhem akvarijních ryb. Jedná se o menšího sumce, který je charakteristický právě svou kruhovou přísavkou v místě ústního otvoru, díky které si získal i svoji přezdívku. Tato přísavka mu umožňuje popolézat po dně, rostlinách a skle. Pokud je krunýřovec ve volné přírodě, tak mu pomáhá udržet se v proudu. 

Jde o akvarijního křížence tří divokých druhů – krunýřovce mnohoostného s krunýřovcem skvrnitým a modrým Je to velice vhodný společník do každé nádrže.  Dorůstá cca dvanácti centimetrů. Jeho velkým darem je to, že dokáže zbavit skla některých řas.

18) Pancéřníček

Pancéřníček je jedním z druhů sumečků, který má dolů otočenou vousatou tlamku. 

Je charakteristický svým hejnovým pudem. V dospělosti měří pět až osm centimetrů. Má rád skrýše a dno bez ostrých kamenů. 

Při pořizování je důležité vědět, že vyžaduje volný prostor mezi krycím sklem a hladinou, aby se mohl nadechovat – tzv. přídavně střevně dýchat. Jedná se o poměrně klidnou rybku žijící při dně. Potravu je mu vhodné doplnit tabletami pro sumce.

19) Sekavec

Pokud chcete udělat opravdu netradiční volbu, pořiďte si sekavce! Jedná se o velmi mírumilovnou, krásně pruhovanou rybku, která pochází z jihovýchodní Asie a je vhodná pro úplné začátečníky. 

Svým vzhledem připomíná malého hada, proto se může stát tak krásným a originálním doplňkem pro vaše akvária! Drží se zpravidla u dna. Doporučuje se ho chovat v minimálním počtu čtyř kusů – bude tak méně plachý. Dorůstá se až dvanácti centimetrů, ale i přesto je vhodný pro chov s drobnými rybkami klidné povahy nebo s trpasličími krevetami. 

MŘENKOVITÍ

Mřenky jsou charakteristické tím, že mají několik párů vousků a podlouhlá pruhovaná těla. Ke svému životu potřebují čistou vodu, veliký prostor a úkryty, protože jsou plaché. Aktivní jsou především v noci – rády si hrají a pleskají o vodu, což může být kolikrát pro člověka velice nepříjemné, obzvláště když spí.

20) Mřenka trpasličí

Mřenku trpasličí řadíme mezi přátelské druhy akvarijních ryb. Vyhovuje jí společnost více kusů ryb vlastního druhu. Jedná se o nápadnou a poměrně odolnou rybku, která se hodí i pro úplné začátečníky. Ve volné přírodě dorůstá do velikosti deseti až dvanácti centimetrů, v akváriích zůstává vesměs menší. 

Můžeme jí chovat v menších až středně velkých akváriích. Důležité je dostatečné množství úkrytů. Také je důležité si uvědomit, že přirozenou součástí jejího života je hledání potravy v akvarijním substrátu, proto je vhodné některá místa zaopatřit dostatečnou vrstvou promytého písku. Vodu v akváriu je potřeba pravidelně měnit, důležitým faktorem je také dostatečné množství kyslíku. 

Jak vybrat a kombinovat rybičky do akvária

1) ZAPLŇTE JEDNOTLIVÉ VRSTVY AKVÁRIA

Je důležité mít na mysli, že každému druhu ryb vyhovuje žít v různé části akvária. Některé z nich preferují hladinu, jiné střední vrstvu a další rády dno. Právě z toho důvodu je zkombinujte tak, aby si mohly akvárium rozdělit a byly tak spokojené úplně všechny. 

A jak poznat, kterou vrstvu akvária jednotlivé druhy ryb rády obývají?

Můžete to rozpoznat např. podle toho, jak mají umístěné “vousy” a tlamičku:

a) Vousky a tlamička otočená vzhůru znamená, že rybka sbírá potravu z hladiny.

b) Vousky a tlamička otočená dolů značí, že rybka sbírá potravu převážně ze dna.

2) VYBÍREJTE VÍCE RYB STEJNÉHO DRUHU

Možná si říkáte, že mít v akváriu rybky jednoho druhu je nuda. Myslete však na to, že pokud budete mít v nádrži ryby různých druhů, nemusí se spolu cítit dobře a bezpečně – kolikrát si i můžou navzájem ubližovat (např. okusovat si ploutve). Každá ryba odlišného druhu v akváriu může vyvolat stres a ten, jako u člověka, vede k větší náchylnosti na nejrůznější choroby + zapříčiňuje častější úhyn. 

Pokud přeci jen toužíte, aby bylo vaše akvárium pestré, můžete zvolit různě barevné variace rybiček stejného druhu. Skvěle se kombinují např. živorodky (červené, žluté, černé, strakaté,…) nebo parmičky.  Další z možností je také zvolit živorodky duhové, tzv. paví očka.

3) ZVOLTE SPRÁVNÉ MNOŽSTVÍ RYB

K tomu, abyste věděli kolik rybek do daného akvária zvolit, vám bohatě postačí jednoduchá matematika, nemusíte v tom hledat žádné složitosti! Malá ryba zpravidla potřebuje dva až tři litry vody. U ryb, které špiní vodu více (např. živorodky), by se mělo počítat cca s pěti litry vody na jeden kus. Pokud si však úplně nevíte rady, není určitě od věci poradit se s nějakým odborníkem – např. ve zverimexu.

Zajímavosti

Krunýřovci mnohoostní existují i ve zlaté formě.

Závojnatky čínské rády ryjí ve dně, proto je potřeba na dno nádrže položit říční písek, který nemá ostré hrany.

Cichlidy mají silně vyvinutou péči o potomstvo. 

Často kladené dotazy

❓Co když mám malé akvárium?

Pokud žijete v malém bytě, který vám neumožňuje umístit si do něj nějaké velké akvárium, nezoufejte! Místo toho se začněte řídit jednoduchým pravidle: do malého akvária vybírejte malé ryby. Je tam sice obtížnější vytvořit přirozenou rovnováhu –> budete ho muset častěji čistit, ale vzhledem k velikosti to zase bude poněkud rychlé. 

❓Co je to přídavné střevní dýchání?

Přídavné střevní dýchání spočívá v tom, že rybky spolykají vzduch na hladině, bublina poté projde trávicím traktem a až v určité části střeva dojde k výměně plynů. Vzduch pak vychází z těla řitním otvorem. Toto dýchání je typické např. pro pancéřníčky nebo krunýřovce.

❓Co je to tření?

Tření je způsob rozmnožování vejcorodých (jikernatých) ryb. Samička (jikernačka) vypouští jikry a samec (mlíčák) ihned na to mlíčí. Tento proces probíhá při určité teplotě vody převážně na jaře (štika, kapr) nebo na podzim (losos) + v některých případech i v zimě (mník jednovousý).

❓Jak ručně vyčistit akvárium?

Ano, sice si můžete pořídit pomocníky, které vám např. vyčistí dno – viz obyvatelé dna nebo různé filtry. Mějte však na paměti, že nikdy to neudělají dokonale a že ta hlavní práce stejně zbyde na vás! 

Jednou za týden je třeba vyměnit pětinu či čtvrtinu vody. Nemusí to být ale zas tak složité a časově náročné. Že nevíte, jak na to? Pojďme se na to krok za krokem společně podívat!

1. Vyndejte ryby, pokud se bojíte, že jim ublížíte.

2. Odsajte kal ze dna (i s vodou) – pozor ale na to, že polovina vody musí zůstat.

3. Protrhejte rostliny a setřete ze stěn usazené řasy. 

4. Vyčistěte filtr a další přístroje, které v rámci akvária používáte.

5. Nakonec dolijte odsátou část vody.

Video

Zdroj

1, 2, 3

4.9/5 - (67 votes)
Obsah článku

Odebírejte články a nic vám neunikne

Dáme vám vědět, jak vyjde další článek. Můžete se kdykoli odhlásit.

Podobné články

Nejnovější články na webu