Chov poštovních holubů & Jak je vycvičit?

Schopnosti holubů vracet se z velké dálky bezpečně domů si lidé všimli již v dávných dobách. Plemena poštovních holubů byla vyšlechtěna z holuba domácího. K přenášení důležitých zpráv byli domestikovaní holubi využíváni lidmi od starověku. Jako první orientačních schopností těchto ptáků začali využívat starověcí mořeplavci – zejména Egypťané a Féničané, kteří selektovali v chovu ptáky s nejvyvinutějším orientačním smyslem.

 Do Evropy se první poštovní holubi dostali až v pozdním středověku. Hlavní průlom poštovního holubářství začal na začátku 19. století. Hlavním centrem chovu poštovních holubů v Evropě byla Anglie a Belgie.Jejich rozmach zapříčinila ve 2. polovině 19. století válka mezi Francií a Německem a důležitou roli sehráli i v obou válkách světových. Podle čeho se holubi na svých cestách řídí, je dodnes předmětem vědeckého bádání. Mnoho teorií ale směřuje k tomu, že k severojižní orientaci holubi využívají zemský magnetismus, a k východozápadní polohu slunce. 

To, co byla dříve nutnost, se v moderní době, která přeje informačním technologiím, stalo vyhledávaným koníčkem. Vždyť poštovní holubi tvoří až 50% populace všech holubů na světě. Nahlédněme tedy poštovním holubářům tak trochu pod pokličku a pojďme zjistit, zda je chov poštovních holubů tím pravým koníčkem právě pro vás.

I. Obecně o poštovní holubářství

Jak jsme zmínili v úvodu a krátkém historickém přehledu, je poštovní holubářství založeno zejména na velmi dobrém orientačním smyslu holubů. Pokud v minulosti stačilo, že holub pouze bezpečně přelétl z bodu A do bodu B, dnes by to, na opravdu kvalitního pošťáka, bylo velmi nízké hodnotící kritérium. I když už dnes máme spoustu možností přenosu informací, než jen na těle holubů, zůstalo poštovní holubářství poměrně rozšířených  koníčkem.

1) Výstavy poštovních holubů

Poštovní holubi se chovají nejen pro sportovní účely, ale i jako výstavní ptáci. Vystavovat je můžete dokonce ve dvou kategoriích – standard a sport.  Stejně jako u psů nebo koček, i plemena holubů mají daní jasně daný popis, jak by měl vypadat ideální zástupce plemene. Exteriér se hodnotí zejména v kategorii standard. V kategorii sport mezi sebou zápolí spíše výsledky soutěží než samotní ptáci. Vzhled těchto holubů je spíše podružný a rozhoduje zejména výkon. Přesto i ve standardní kategorii musí mít holubi nalétaný předepsaný počet tzv. vítězných kilometrů. To znamená, že se holub musí umístit alespoň do 20% prvních holubů na jednotlivých závodech.

2) Soutěže poštovních holubů

I když se to nezdá, jsou soutěže poštovních holubů silným emočním a adrenalinovým zážitkem. Soutěže se dělí podle jejich rozsahu od místních až po celostátní. Absolutním vrcholem je pak celosvětová olympiáda, která se koná pravidelně každé dva roky.(zdroj).

Rozdíly v soutěžích jsou i v délkách tratí. Létají se krátké, střední i dlouhé vzdálenosti, zhruba od 120 do 1000km. I ty nejdelší trati zvládnou holubi urazit obvykle do 24 hodin. Důležitým faktorem v poštovním holubářství je nejen orientační smysl, ale i vytrvalost a rychlost holubů. Vyhrává samozřejmě ten, který urazí určenou vzdálenost v co nejkratším časovém limitu. Před vypuštěním je každý holub řádně registrován u pořadatele závodu. Splést se je takřka nemožné. Poštovní holubi, kteří se účastní soutěže musí být řádně označeni kroužkem a čipem. Každý pták má tak svoje jedinečné číslo, které nelze zaměnit.

3) Náročnost

Poštovní holubářství je nádherný koníček s poměrně širokou základnou chovatelů i u nás. Mýlil by se ovšem každý, kdo by si myslel, že holubi jsou nenáročná stvoření, která stačí jen vypustit a sem tam nakrmit. Poštovní holubářství je koníček jak časově, tak finančně náročný. Přestože cena mladých holubů, tzv. výletků, se pohybuje maximálně v řádech stokorun, za chovný pár šampionů už si značně připlatíte. Abyste dosáhli kvalitních chovatelských výsledků, musíte svým svěřencům připravit i skvělé zázemí, kvalitní stravu a dopřát jim pravidelnou veterinární péči.Pravidelná údržba jako je krmení, čištění holubníku a trénink budoucích šampionů, či účast na závodech a výstavách, zaberou také značné množství času.


II. Chov poštovních holubů

Holubářství je úžasný, ale poměrně časově i finančně náročný koníček. O chovu poštovních holubů to platí dvojnásob. Pokud chcete prorazit na soutěžích, musíte mít opravdu kvalitní holuby. Ty si můžete buď koupit nebo odchovat sami. 

1) Rozmnožování

Chovatelé musí své svěřence připravovat na soutěže průběžně celý rok. V zimním období obvykle chovají páry odděleně. Spárují je až na počátku jara, aby první hnízdění začalo kolem poloviny března. Ti nejlepší chovatelé nechávají hnízdit  holuby jen 2x ročně a po vylíhnutí snůšky ponechají v hnízdě pouze jedno mládě. Dlouholetý chovatel již dokáže odhadnout kvalitu svých holubů, popřípadě potomků páru. Záměrně tak podkládá jejich vejce méně kvalitním rodičům, kterým vlastní snůšku odebere.Zvyšuje tak možnost na úspěšný odchov. Za tímto účelem se i mezi chovateli vedou podrobné několikagenerační rodokmeny chovaných ptáků. 

2) Holubník

Profesionální poštovní holubáři dopřejí svým svěřencům i kvalitní bydlení.  Ten je obvykle rozdělen na několik sekcí – pro mladé holuby, závodníky, chovné páry nebo holuby a holubice zvlášť. Důležitým prvkem holubníku je především výlet, který musí umožnit co nejsnadnější návrat do holubníku. Moderní holubníky poštovních holubů, jsou mnohdy přímo prošpikovány moderními technologiemi, které kontrolují mimo jiné i výlet a návrat pošťáků domů. Více o rozměrech holubníků, materiálu ke stavbě hnízd a rozmnožování holubů se dozvíte v našem článku zde.

3) Krmivo

Také krmivo pro závodní poštovní holuby se svým složením liší oproti tomu, které podáváme například holubům výstavním. Stejně jako u lidských sportovců je nutné brát zřetel na vyšší energetický výdej poštovního holuba. Můžete si buď koupit již hotové krmné směsi nebo granule pro poštovní holuby, například zde, nebo si namíchat vlastní směs svým holubům přímo na míru. Množství složek a jejich různorodost je opravdu veliká. Jednotlivé ingredience a jejich využití jsou podrobně popsány například zde. Skladba krmiva se mění jak v různých životních fázích holubů, tak podle ročního období nebo zátěže holuba. Samozřejmostí je čerstvá voda, která musí být k dispozici neustále.


III. Výcvik poštovních holubů 

Jak jsme naznačili výše, v poštovním holubářství se nelze spoléhat jen na přirozené instinkty holubů. Stejně jako v jiných sportech, i poštovní holubi se na své soutěže a závody speciálně trénují. V dřívějších dobách trvaly výcvik poštovního holuba holubáři i dva nebo tři roky. Díky modernímu šlechtění, je dnes ukončen výcvik pošťáka většinou kolem jednoho roku věku.

Základ výcviku, který se neliší od ostatních druhů holubů, spočívá v tom, že si mladý holub nejprve zapamatuje prostředí okolo holubníku a jeho polohu.Jakmile je dostatečně seznámen s domácím prostředím, přichází už pro pošťáky specifický druh tréninku. Hejno mladých holubů se odveze na pole v okruhu do pěti kilometrů od domova a tam se vypustí. Někteří trenéři přidávají napoprvé do hejna jednoho staršího zkušeného ptáka, který může mladým usnadnit návrat. Pokud holubi splní tento první závodní test dobře, mohou pokračovat v tréninku. Ten spočívá v podstatě ve stále větším prodlužování vzdálenosti vypuštění od holubníku.  Nejdelší tréninky přichází zhruba po čtyřech měsících, ještě před prvním pelicháním holubů. Do roku věku se zúčastní takoví holubi zpravidla tří až šesti soutěží s délkou trasy do 350 km. Tyto závody mladých holubů jsou však brány spíše jako tréninkové. Po roce teprve přichází ten pravý adrenalin. Závodní poštovní holub je nejlepší do stáří asi šesti let, kdy většinou výkony klesají a končí jeho sportovní kariéra.

1) Metody výcviku

Při samotných závodech se využívá několik metod, jak holuba spolehlivě přimět v co nejrychlejším čase do svého holubníku. Využívají zejména pudu rodičovského a sexuálního.

Hnízdící metoda

 Je založena na rodičovském pudu holubů. Mohou se využít jak samci tak samice, nebo oba rodiče zároveň. Závody se konají i v období hnízdění a lze toho využít ke zvýšení výkonu opeřených sportovců.  Holubice se odebírají zhruba 9 – 10 den po snůšce. Nejvyššího výkonu dosahují oba z rodičů v den líhnutí holoubat. Nikdy se však nevypouští holubice zhruba týden před a po snášení vajíček, nebo rodiče, kteří pečují o mláďata. Holubi mají o vejce i mladé ,,střídavou péči´´, pokud tedy jeden z páru soutěží, druhý jeho práci zastane. Pakliže jsou na závodech oba, vkládají se vajíčka pod náhradní rodiče. Výkon holubů roste i v období před dalším pářením.

Vdovská metoda

Název zní poněkud morbidně, avšak je založena hlavně na sexuálním pudu a na tom, že holubi tvoří trvalé páry. Zpravidla se nechají mladí ptáci odsedět první snůšku v klidu. Poté se pracuje na různých stupních odloučení samečka od samičky. Prakticky tak zůstává jeden z rodičů doma a druhý se snaží co nejrychleji vrátit k němu. Tato metoda je v současnosti mnohem více využívána než metoda hnízdící  a ptáci dosahují stabilněji dobrých výsledků(zdroj).

Množství informací týkajících se chovu a tréninku poštovních holubů naleznete zde.


IV. Jak tedy poštovní holub vypadá?

Velký důraz je kladen zejména na funkčnost. Ideální poštovní holub má skvěle vyvážené proporce a aerodynamický tvar těla se silně rozvinutým svalstvem.. V oblasti hlavy dominuje ozobí, u kterého se dříve věřilo, že je sídlem holubího smyslu pro orientaci. Také obočnice ( lysé okolí očí) bývá obvykle zvýrazněno a to dokonce i jinou barvou kůže. Oči jsou výrazné a jiskrné, avšak jejich barva není důležitá. Na široký krk navazuje nevýrazná zadní partie. Těžiště trupu se nachází v přední části těla holuba. Záda jsou poměrně široká, křídla odpovídají nejvyšším letovým předpokladům – jsou silná, dobře zapeřená a s krátkým svalstvem. Hmotnost holuba není stanovena, ale měla by korespondovat s celkovým dojmem z něj. Každý vystavovatel předvádí několik holubů, přičemž nejlepší a nejhorší hodnocení se nezapočítává a ostatní výsledky se zprůměrují.

Funkčnost a ,,praktická,, krása poštovního holuba se mnohých chovatelů zalíbila natolik, že položil základy k oblíbeným výstavním plemenům.


V. Jak a kde si koupit poštovního holuba?

Pokud vás poštovní holubářství zaujalo a máte dostatek času i prostoru, přinášíme vám několik tipů, kde a jak si koupit vaše první pošťáky. Jako u mnoha jiných druhů zvířat i holuby můžete zaopatřit ideálně přímo od chovatele.  Ve světě poštovních holubů se dokonce pořádají i pravidelné aukce holubů. Ať už si pořídíte mladé holuby a spárujete si je sami, nebo dáte přednost starším spárovaným jedincům, nebo dokonce odkoupíte celý chov, vždy dbejte na to, aby byli holubi v dobré kondici. Prohlédněte oči, zobák a kloaku, zda jsou čisté a bez výtoku nebo znečištění trusem. Pták byl měl pravidelně a volně dýchat. Peří by mělo být bez parazitů, lysin. Matné nebo lámavé také nesvědčí o zdraví zvířete.

Ceny poštovních holubů jsou značně rozdílné a mohou se pohybovat od několika desítek korun za jednoho mladého holuba až po desetitisícové částky za několik chovných párů.

 Více informací a ucelený seznam chovatelů naleznete zde.

4.8/5 - (10 votes)
Obsah článku

Odebírejte články a nic vám neunikne

Dáme vám vědět, jak vyjde další článek. Můžete se kdykoli odhlásit.

Podobné články

Nejnovější články na webu